Introduction to Engineering Ethics (Second edition)

The book provides the background for discussion of the basic issues in engineering ethics. Emphasis is given to the moral problems engineers face in the corporate setting. It places those issues within a philosophical framework, and it seeks to exhibit their social importance and intellectual challenge. The primary goal is to stimulate critical and responsible reflection on moral issues surrounding engineering practice and to provide the conceptual tools necessary for pursuing those issues.

Introduction to Engineering Ethics (Second edition)

Mike W. Martin; Roland Schinzinger

Mc Graw Hill

2010

Abstract

The book provides the background for discussion of the basic issues in engineering ethics. Emphasis is given to the moral problems engineers face in the corporate setting. It places those issues within a philosophical framework, and it seeks to exhibit their social importance and intellectual challenge. The primary goal is to stimulate critical and responsible reflection on moral issues surrounding engineering practice and to provide the conceptual tools necessary for pursuing those issues.

The main contents of this book include ten chapters:

+ Chapter 1: Ethics and professionalism

+ Chapter 2: Moral reasoning and codes ethics

+ Chapter 3: Moral frameworks

+ Chapter 4: Engineering as social experimentation

+ Chapter 5: Commitment to safety

+ Chapter 6: Workplace responsibilities and rights

+ Chapter 7: Truth and truthfulness

+ Chapter 8: Computer ethics

+ Chapter 9: Environmental ethics

+ Chapter 10: Global justice

Citation

Mike W. Martin; Roland Schinzinger. Introduction to Engineering Ethics (Second edition). Mc Graw Hill, 2010.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Introduction to Engineering Ethics (Second edition)Adaptive Filtering: Algorithms and Practical ImplementationSignals and systems using Matlab (Second edition)

Introduction to Engineering Ethics (Second edition)

Adaptive Filtering: Algorithms and Practical ImplementationSignals and systems using Matlab (Second edition)

QR code

Introduction to Engineering Ethics (Second edition)

Content

  • Thứ Sáu, 21:24 25/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

USB Complete: The Developer’s guide (Fourth edition)

Thứ Sáu, 20:41 25/03/2022

Kỹ thuật lạnh cơ sở

Thứ Sáu, 18:43 25/03/2022

Quấn dây, sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông dụng

Thứ Sáu, 18:27 25/03/2022

Giáo trình mạch điện II

Thứ Sáu, 17:58 25/03/2022

Truyền động điện thông minh

Thứ Sáu, 17:02 25/03/2022