Giáo trình mạch điện II

Cuốn giáo trình tập trung chủ yếu dùng để nghiên cứu và phân tích mạch điện quá độ và phi tuyến mà không đi sâu vào phân tích tất cả các phương pháp, cũng như cơ sở toán học cơ bản của từng phương pháp.

Giáo trình mạch điện II

Phạm Văn Minh (Chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Cuốn giáo trình được viết dựa trên chương trình môn học mạch điện dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật điện – điện tử, tự động hóa và cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác, các cán bộ giảng dạy, các kỹ sư, các kỹ thuật viên và các độc giả cần quan tâm đến lĩnh vực này.

Cuốn giáo trình tập trung chủ yếu dùng để nghiên cứu và phân tích mạch điện quá độ và phi tuyến mà không đi sâu vào phân tích tất cả các phương pháp, cũng như cơ sở toán học cơ bản của từng phương pháp.

Nội dung cuốn giáo trình có 2 phần và 06 chương :

Phần I: Quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính

  • Chương 1: Những khái niệm cơ bản về quá trình quá độ trong mạch điện
  • Chương 2: Tính quá trình quá độ trong mạch tuyến tính
  • Chương 3: Tính quá trình quá độ trong mạch tuyến tính

Phần II: Mạch điện phi tuyến

  • Chương 4: Mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập
  • Chương 5: Mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập hằng
  • Chương 6: Mạch điện phi tuyến ở chế độ dao động xác lập

Trích dẫn

Phạm Văn Minh, Giáo trình mạch điện II, Giáo dục, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình mạch điện II Điều khiển với Simatic S7 - 300 Cấu trúc và lập trình các hệ xử lý tín hiệu số
Giáo trình mạch điện II Điều khiển với Simatic S7 - 300 Cấu trúc và lập trình các hệ xử lý tín hiệu số

Mã QR

Giáo trình mạch điện II

Nội dung

  • Thứ Sáu, 17:58 25/03/2022