Britain for learners of English

This book is for learners of English who need to know more about Britain. It is for all people who recognize that a knowledge of British life is necessarv to improve their understanding of the English language. It will be especially useful for students on British Studies courses and those who are studying British culture as part of their general English course.

Britain for learners of English

Jame O. Driscoll

Oxford

2018

Abstract

This book is for learners of English who need to know more about Britain. It is for all people who recognize that a knowledge of British life is necessarv to improve their understanding of the English language. It will be especially useful for students on British Studies courses and those who are studying British culture as part of their general English course.

Contents:

. Unit 1: Country and people

. Unit 2: History

. Unit 3: Geography

. Unit 4: Identity

. Unit 5: Attitudes

. Unit 6: Political life

. Unit 7: The monarchy

. Unit 8: The government

. Unit 9: Parliament

. Unit 10: Elections

. Unit 11: The Law

. Unit 12: International relations

. Unit 13: Religion

. Unit 14: Education

. Unit 15: The economy and everyday life

. Unit 16: The media

. Unit 17: Transport

. Unit 18: Welfare

. Unit 19: Housing

. Unit 20: Food and drink

. Unit 21: Sport and competition

. Unit 22: The arts

. Unit 23: Holidays and special occasions

Citation

Jame O. Driscoll. Britain for learners of English.Oxford,2018

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Britain for learners of EnglishCrazy good interviewing: How acting a little crazy can get you the jobDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer key
Britain for learners of English
Crazy good interviewing: How acting a little crazy can get you the jobDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

QR code

Britain for learners of English

Content

  • Thứ Sáu, 11:40 25/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thực hành Biên dịch hiệu quả

Thứ Sáu, 11:18 25/03/2022

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Thứ Sáu, 10:47 25/03/2022

Giáo trình Cảm biến công nghiệp

Thứ Sáu, 08:59 25/03/2022

Crazy Good Interviewing: How Acting a Little Crazy Can Get You the Job

Thứ Sáu, 08:24 25/03/2022

Động lực học máy

Thứ Sáu, 08:23 25/03/2022