Britain for learners of English

This book is for learners of English who need to know more about Britain. It is for all people who recognize that a knowledge of British life is necessarv to improve their understanding of the English language. It will be especially useful for students on British Studies courses and those who are studying British culture as part of their general English course.

Britain for learners of English

Jame O. Driscoll

Oxford

2018

Abstract

This book is for learners of English who need to know more about Britain. It is for all people who recognize that a knowledge of British life is necessarv to improve their understanding of the English language. It will be especially useful for students on British Studies courses and those who are studying British culture as part of their general English course.

Contents:

. Unit 1: Country and people

. Unit 2: History

. Unit 3: Geography

. Unit 4: Identity

. Unit 5: Attitudes

. Unit 6: Political life

. Unit 7: The monarchy

. Unit 8: The government

. Unit 9: Parliament

. Unit 10: Elections

. Unit 11: The Law

. Unit 12: International relations

. Unit 13: Religion

. Unit 14: Education

. Unit 15: The economy and everyday life

. Unit 16: The media

. Unit 17: Transport

. Unit 18: Welfare

. Unit 19: Housing

. Unit 20: Food and drink

. Unit 21: Sport and competition

. Unit 22: The arts

. Unit 23: Holidays and special occasions

Citation

Jame O. Driscoll. Britain for learners of English.Oxford,2018

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Britain for learners of EnglishCrazy good interviewing: How acting a little crazy can get you the jobDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer key
Britain for learners of English
Crazy good interviewing: How acting a little crazy can get you the jobDestination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

QR code

Britain for learners of English

Content

  • Thứ Sáu, 11:40 25/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

A Town Like Alice

Chủ Nhật, 09:24 14/08/2022

서울대 한국어 2A Workbook Seoul National University Korean 2A Workbook with CD 1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài tập- tập 2a

Thứ Bảy, 20:26 13/08/2022

서울대 한국어 2B Workbook Seoul National University Korean 2B Workbook with CD 1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài tập- tập 2b

Thứ Bảy, 20:13 13/08/2022

서울대 한국어 2B Student's Book Seoul National University 2B Student's Book with CD1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài học- tập 2b

Thứ Bảy, 20:01 13/08/2022

Test of English as a Foreign Language TOEFL: Practice Tests Workbook

Thứ Bảy, 19:37 13/08/2022

Thực hành Biên dịch hiệu quả

Thứ Sáu, 11:18 25/03/2022

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Thứ Sáu, 10:47 25/03/2022

Giáo trình Cảm biến công nghiệp

Thứ Sáu, 08:59 25/03/2022

Crazy Good Interviewing: How Acting a Little Crazy Can Get You the Job

Thứ Sáu, 08:24 25/03/2022

Động lực học máy

Thứ Sáu, 08:23 25/03/2022

Video giới thiệu