Hot Spot 1

Hot Spot is a new course that identifies with the 10-14 age group. It is Bright and colourful, it makes the most of the growing identity of the young teenager through lively illustrations and photography.

Hot Spot 1

Granger, C.

Macmillan

2009

Abstract

Hot Spot is a new course that identifies with the 10-14 age group. It is Bright and colourful, it makes the most of the growing identity of the young teenager through lively illustrations and photography.

The course follows a traditional and transparent grammar syllabus while ensuring that a balance of all four skills is maintained in every lesson. Hot Spot offers a wealth of culturally rich content that will interest and motivate young teenagers learning English.

(https://bookbuy.vn/)

Citation

Granger, C.Hot Spot 1.Macmillan, 2009.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Hot Spot 1Crazy good interviewing: How acting a little crazy can get you the jobCritical thinking: A student's introduction
Hot Spot 1
Crazy good interviewing: How acting a little crazy can get you the jobCritical thinking: A student's introduction

QR code

Hot Spot 1

Content

  • Thứ Sáu, 13:34 25/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Britain for learners of English

Thứ Sáu, 11:40 25/03/2022

Thực hành Biên dịch hiệu quả

Thứ Sáu, 11:18 25/03/2022

Lý thuyết điều khiển tuyến tính

Thứ Sáu, 10:47 25/03/2022

Giáo trình Cảm biến công nghiệp

Thứ Sáu, 08:59 25/03/2022

Crazy Good Interviewing: How Acting a Little Crazy Can Get You the Job

Thứ Sáu, 08:24 25/03/2022