USB Complete: The Developer’s guide (Fourth edition)

The book presents example code for accessing USB devices using Visual Basic .NET and Visual C# .NET. The example code shows how to detect device arrival and removal and how to transfer vendor-defined data using the human interface device class and Microsoft’s WinUSB driver. Also covered is how to write device firmware to communicate with the USB host.

USB Complete: The Developer’s guide (Fourth edition)

Jan Axelson

Lakeview Research LLC.

2009

Abstract

The book presents example code for accessing USB devices using Visual Basic .NET and Visual C# .NET. The example code shows how to detect device arrival and removal and how to transfer vendor-defined data using the human interface device class and Microsoft’s WinUSB driver. Also covered is how to write device firmware to communicate with the USB host.

The main contents of the book include: USB basics; inside USB transfers; a transfer type for every purpose; enumeration; control transfers; chip choices; device classes; how the host communicates; matching a driver to a device; detecting devices; human interface devices; using winUSB for vendor-defined functions; all about hubs; managing power; testing and debugging; packets on the bus; the electrical and mechanical interface; hosts for embedded systems.

Citation

Jan Axelson. USB Complete: The Developer’s guide (Fourth edition). Lakeview Research LLC, 2009.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

USB Complete: The Developer’s guide (Fourth edition)Introduction to digital signal processing and filter designRF Circuit Design: Theory and Applications

USB Complete: The Developer’s guide (Fourth edition)

Introduction to digital signal processing and filter designRF Circuit Design: Theory and Applications

QR code

USB Complete: The Developer’s guide (Fourth edition)

Content

  • Thứ Sáu, 20:41 25/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật lạnh cơ sở

Thứ Sáu, 18:43 25/03/2022

Quấn dây, sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông dụng

Thứ Sáu, 18:27 25/03/2022

Giáo trình mạch điện II

Thứ Sáu, 17:58 25/03/2022

Truyền động điện thông minh

Thứ Sáu, 17:02 25/03/2022

Spotlight on the USA

Thứ Sáu, 15:04 25/03/2022