Signals and systems using MATLAB. Second edition

This new textbook in signals and systems provides a pedagogically rich approach to what can commonly be a mathematically dry subject.

Signals and systems using MATLAB (2 Edition)

Luis F. Chaparro

Elservier

2015

Abstract

With features like historical notes, highlighted common mistakes, and applications in controls, communications, and signal processing, Chaparro helps students appreciate the usefulness of the techniques described in the book.

Each chapter contains a section with MatLab applications.

  • Pedagogically rich introduction to signals and systems using historical notes, pointing out "common mistakes", and relating concepts to realistic examples throughout to motivate learning the material

  • Introduces both continuous and discrete systems early, then studies each (separately) in more depth later

  • Extensive set of worked examples and homework assignments, with applications to controls, communications, and signal processing throughout

  • Provides review of all the background math necessary to study the subject

  • MatLab applications in every chapter

Citation

Luis F. Chaparro. Signals and Systems using MATLAB. Elservier, 2015.

Collection

Điện tử, Viễn thông

Related document

Signals and systems using MATLAB. Second editionDigital system design with FPGA: Implementation using verilog and VHDLhttp://lib.haui.edu.vn/opac80/EDetail.aspx?id=1298&f=fulltext&v=Digital+communication+systems
Signals and systems using MATLAB. Second editionDigital system design with FPGA: Implementation using verilog and VHDL

Digital communication systems

QR code

Signals and systems using MATLAB. Second edition

Content

  • Thứ Bảy, 10:15 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

基礎から学ぶ電気電子・情報通信工学 = Học từ cơ bản điện - điện tử - CNTT

Thứ Sáu, 15:36 17/02/2023

이화 한국어. 3-2 = Ewha Hàn Quốc 3 tập 2

Thứ Sáu, 14:54 17/02/2023

이화 한국어. 3-1 = Ewha Hàn Quốc 3 tập 1

Thứ Sáu, 14:48 17/02/2023

New Cutting Edge - Intermediate - Student´S Book

Thứ Sáu, 13:42 17/02/2023

이화 한국어. 2-2(영어판) = Ewha Hàn Quốc 2 tập 2 (Phiên bản tiếng Anh)

Thứ Sáu, 13:34 17/02/2023