Công nghệ Enzym

Các vấn đề được trình bày trong tài liệu này gồm: Công nghệ thu chế phẩm enzym; enzym cố định (enzym không hòa tan); động học phản ứng enzym; điện cực sinh học (cảm biến sinh học); thiết bị phản ứng enzym; ứng dụng chế phẩm enzym và triển vọng của công nghệ enzym.

Công nghệ Enzym

Đặng Thị Thu (Ch.B)

Khoa học và Kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Enzyme là chất xúc tác sinh học, tức là chất xúc tác được sản xuất ra do tế bao và vi tế bào. Là tác phẩm của tự nhiên, enzyme có bản chất protein có cấu trúc phân tử phức tạp và tinh vi, do đó enzyme có lực xúc tác cực kỳ mạnh mẽ và có tính chọn lọc rất cao. Song khi chiết xuất ra ngoài, hoạt tính xúc tác của nó có thể giảm hoặc mất đi khi điều kiện môi trường phản ứng không được duy trì như ở trong tế bào. Bằng cách nào có thể trích ly được emzym và thu được chế phẩm enzyme có độ tinh khiết cao? Bằng cách nào có thể chế tác được chế phẩm enzym ở dạng không hòa tan để sử dụng được lâu bền. Enzym hòa toa và enzyme cố định khác nhau về động học như thế nào? Đặc điểm của thiết bị phản ứng enzyme và nguyên tắc làm việc của điện cực enzyme như thế nào? Phạm vi và hiệu quả sử dụng của enzym trong nền kinh tế quốc dân như thế nào?

Nội dung tài liệu gồm 6 chương:

+ Chương 1: Công nghệ thu chế phẩm enzym

+ Chương 2: enzym cố định (enzym không hòa tan)

+ Chương 3: động học phản ứng enzym

+ Chương 4: điện cực sinh học (cảm biến sinh học)

+ Chương 5: thiết bị phản ứng enzym

+ Chương 6: ứng dụng chế phẩm enzym và triển vọng của công nghệ enzym.

Trích dẫn

Đặng Thị Thu (Ch.B). Công nghệ Enzym, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Công nghệ EnzymCác sản phẩm dầu mỏ & hóa dầuSurfactant Science and Technology fourth edition

Công nghệ Enzym

Các sản phẩm dầu mỏ & hóa dầu

Surfactant Science and Technology fourth edition

Mã QR

Công nghệ Enzym

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:33 23/09/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Công nghệ Enzim

Thứ Sáu, 13:27 23/09/2022

Giáo trình Thực tập sinh hóa

Thứ Sáu, 13:22 23/09/2022

Giáo trình điện hóa học

Thứ Sáu, 13:17 23/09/2022

Giáo trình Cơ sở lý thuyết hóa học

Thứ Sáu, 13:12 23/09/2022

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học T.2

Thứ Sáu, 10:45 23/09/2022