Sắc ký khí

Trình bày nhập môn sắc kí khí và các khái niệm cơ bản; kĩ thuật và phương thức làm việc của phương pháp sắc kí khí; sắc kí khí mao quản; chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc kí; phân tích định tính trong sắc kí khí; phân tích định lượng trong sắc kí khí; các kĩ thuật phụ trợ.

Sắc ký khí

Phạm Hùng Việt

Đại học Quốc gia Hà Nội

2005

Tóm tắt

Sắc ký khí là một trong những phương pháp phân tích thông dụng và hiệu quả thuộc nhóm các phương pháp phân tích công cụ. Ngày nay, phương pháp sắc ký khí đã trở thành một công cụ được ứng dụng rất mạnh mẽ trong nhiều ngành khoa học: hóa sinh, sinh học, y học, dược học, hóa học lâm sàng, nghiên cứu xúc tác, hóa học môi trường..

Nội dung tài liệu gồm các chương:

+ Chương 1. Nhập môn sắc ký khí và các khái niệm cơ bản

+ Chương 2. Kỹ thuật và phương thức làm việc của phương pháp sắc ký khí

+ Chương 3. Sắc ký khí mao quản

+ Chương 4. Chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc ký

+ Chương 5. Phân tích định tính trong phương pháp sắc ký khí

+ Chương 6. Phân tích định lượng trong sắc ký khí

+ Chương 7. Các kỹ thuật phụ trợ.

Trích dẫn

Phạm Hùng Việt. Sắc ký khí, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Sắc ký khíHóa công: cơ sở chuyển khốiGiáo trình Kỹ thuật phản ứng

Sắc ký khí

Hóa công: cơ sở chuyển khốiGiáo trình Kỹ thuật phản ứng

Mã QR

Sắc ký khí

Nội dung

  • Thứ Ba, 17:24 29/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hóa học dầu mỏ và khí

Thứ Ba, 16:40 29/03/2022

Focus on Pronunciation 1 (Third Edition)

Thứ Ba, 16:37 29/03/2022

Hóa học các hợp chất dị vòng

Thứ Ba, 16:31 29/03/2022

Analytical Electrochemistry

Thứ Ba, 16:22 29/03/2022

Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Thứ Ba, 16:12 29/03/2022