Tổng hợp các chất dị vòng

Nội dung trình bày đặc điểm cấu tạo chung của mỗi loại dị vòng; Các phương pháp tổng hợp từ cổ điển đến sự phát triển kế thừa; Tổng hợp các chất dị vòng năm cạnh, 6 cạnh trên cơ sở phản ứng thường gặp áp dụng cho xu hướng tổng hợp xanh, có sử dụng xúc tác phức kim loại chuyển tiếp.

Tổng hợp các hợp chất dị vòng

Nguyễn Thị Thanh Mai

Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2017

Tóm tắt

Cuốn Tổng hợp các hợp chất dị vòng gồm 6 chương, trong mỗi chương có trình bày về đặc điểm cấu tạo chung của mỗi loại dị vòng và các phương pháp tổng hợp từ cổ điển đến sự phát triển thừa kế. Đặc biệt trong chương cuối có giới thiệu về việc tổng hợp các hợp chất dị vòng năm cạnh, sáu cạnh trên cơ sở các phản ứng thường áp dụng cho xu hướng tổng hợp xanh, có sử dụng xúc tác phức kim loại chuyển tiếp như phản ứng Heck, Suzuki, Sonogashira…

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Hợp chất dị vòng thơm năm cạnh một dị tố

+ Chương 2: Hợp chất dị vòng thơm ngưng tụ năm cạnh một dị tố

+ Chương 3: Hợp chất dị vòng thơm năm cạnh nhiều dị tố

+ Chương 4: Hợp chất dị vòng thơm sáu cạnh một dị tố

+ Chương 5: Hợp chất dị vòng thơm sáu cạnh ngưng tụ một dị tố

+ Chương 6: Hợp chất dị vòng thơm sáu cạnh nhiều dị tố và tổng hợp các dị vòng có sử dụng xúc tác phức kim loại chuyển tiếp.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Mai. Tổng hợp các hợp chất dị vòng, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Tổng hợp các chất dị vòngHóa học thực phẩm Hóa học và kỹ thuật sản xuất polyme

Tổng hợp các chất dị vòng

Hóa học thực phẩm Hóa học và kỹ thuật sản xuất polyme

Mã QR

Tổng hợp các chất dị vòng

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:08 04/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Complete Guide to the CBT TOEFL Test

Thứ Sáu, 13:42 12/08/2022

TOEFL CBT

Thứ Sáu, 13:32 12/08/2022

Tales of ten worlds

Thứ Sáu, 13:22 12/08/2022

TOEFL test of English a Foreign Language

Thứ Sáu, 11:06 12/08/2022

Unquiet Graves

Thứ Sáu, 11:05 12/08/2022

Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 2)

Thứ Hai, 08:59 04/04/2022

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất (Tập 1)

Thứ Hai, 08:50 04/04/2022

Sổ tay công nghệ mạ điện

Thứ Hai, 08:40 04/04/2022

Nhiên liệu sạch

Thứ Hai, 08:33 04/04/2022

Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học

Thứ Hai, 08:17 04/04/2022

Video giới thiệu