Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất (Tập 1)

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất. Tập 1 trình bày Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất. Phần 2 các quá trình thủy lực, thủy độc lực học...

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất (Tập 1)

Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuông, Hồ Lê Viên

Nxb. Khoa học kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Cuốn Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất bao gồm 2 tập. Tập 1 gồm các phần: Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất; Thủy động lực học và các quá trình thủy cơ. Tập 2 gồm các phần sau: Các quá trình nhiệt; Các quá trình chuyển khối; Vật liệu chế tạo thiết bị và tính toán cơ khí.

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất Tập 1 giới thiệu những nội dung sau: Những tính chất hóa lý cơ bản của một số chất và thủy động lực học và các quá trình thuỷ cơ. Sách là tài liệu tham khảo, học tập cho cán bộ giảng dạy cho sinh viên, học sinh, cán bộ phòng thí nghiệm của các ngành hóa, thực phẩm… trong các trường Đại học và chuyên nghiệp.

Nội dung tập 1 bao gồm:

+ Chương 1: Những tính chất lý hóa cơ bản của một số chất

+ Chương 2: Thủy dộng lực học

+ Chương 3: Phân riêng hệ không đồng nhất

+ Chương 4: Khuấy trộn chất lỏng.

Trích dẫn

Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuông, Hồ Lê Viên. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất. Tập 1, Nxb. Khoa học kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất (Tập 1)Hương liệu và ứng dụngHóa sinh học

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất (Tập 1)

Hương liệu và ứng dụngHóa sinh học

Mã QR

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất. Tập 1

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:50 04/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Sổ tay công nghệ mạ điện

Thứ Hai, 08:40 04/04/2022

Nhiên liệu sạch

Thứ Hai, 08:33 04/04/2022

Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học

Thứ Hai, 08:17 04/04/2022

Mô hình hóa môi trường

Thứ Hai, 08:08 04/04/2022

Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Thứ Hai, 07:59 04/04/2022