Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp trình bày về Chất lượng nước thiên nhiên dùng để cấp nước, các quá trình và sơ đồ dây chuyền. Công nghệ xử lý nước thiên nhiên, keo tụ chất bẩn trong nước bằng phèn, hóa chất dùng để xử lý nước, các thiết bị pha chế định lượng. Xử lý nước thải rửa lọc và bùn thải của bể lắng, quy hoạch và bố trí mặt bằng nhà máy xử lý nước

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

Trịnh Xuân Lai

Nxb. Xây dựng

2016

Tóm tắt

Trong lần xuất bản này, ngoài việc sửa chữa hiệu chỉnh lại những thiếu sót của lần xuất bản trước và lọc bỏ phần chứng minh bằng toán học dài dòng không trực tiếp phục vụ cho thiết kế và quản lý các nhà máy nước, tác giả bổ sung thêm phần tính toán thiết kế các công trình làm nguội nước trong hệ thống cấp nước tuần hoàn; bổ sung và cập nhật các thông tin về quy trình xử lý arsen, amôni trong xử lý nước cấp.

Nội dung cuốn sách gồm 18 chương:

+ Chương 1: Chất lượng nước thiên nhiên (nguồn nước) dùng để cấp nước

+ Chương 2: Các quá trình và sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thiên nhiên

+ Chương 3: Keo tụ chất bẩn trong nước bằng phèn

+ Chương 4: Hóa chất dùng để xử lý nước các thiết bị pha chế định lượng

+ Chương 5: Trộn và phản ứng tạo bông cặn

+ Chương 6: Quá trình lắng và bể lắng

+ Chương 7: Quá trình lọc và bể lọc

+ Chương 8: Khử trùng

+ Chương 9: Trao đổi và khử khí

+ Chương 10: Khử sắt, khử mangan và xử lý nước chua phèn

+ Chương 11: Làm mềm nước

+ Chương 12: Khử muối và khử mặn

+ Chương 13: Xử lý nước nồi hơi và xử lý nước cấp cho các thiết bị làm lạnh

+ Chương 14: Điều chỉnh chất lượng nước

+ Chương 15: Xử lý ổn định nước

+ Chương 16: Thiết bị đo điều khiển

+ Chương 17: Xử lý nước thải rửa lọc và bùn thải của bể lắng

+ Chương 18: Quy hoạch và bố trí mặt bằng nhà máy xử lý nước.

Trích dẫn

Trịnh Xuân Lai. Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp, Nxb. Xây dựng, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệpHóa học hữu cơ Tập 1Hóa học hữu cơ Tập 2

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

Hóa học hữu cơ Tập 1Hóa học hữu cơ Tập 2

Mã QR

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:49 04/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vật liệu Polime phân hủy sinh học

Thứ Hai, 09:41 04/04/2022

Vật liệu dệt

Thứ Hai, 09:32 04/04/2022

Vật liệu bôi trơn

Thứ Hai, 09:25 04/04/2022

Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học

Thứ Hai, 09:17 04/04/2022

Tổng hợp các chất dị vòng

Thứ Hai, 09:08 04/04/2022