Vật liệu bôi trơn

Giới thiệu khái quát về ma sát học, kỹ thuật ma sát và quá trình sản xuất dầu bôi trơn gốc dầu mỏ. Trình bày về các loại vật liệu bôi trơn: dầu, chất lỏng thuỷ lực, chất lỏng gia công kim loại, mỡ bôi trơn, bôi trơn rắn, bôi trơn khí, phụ gia và dầu bôi trơn tổng hợp

Vật liệu bôi trơn

Đinh Văn Kha

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2011

Tóm tắt

Công nghệ các hợp chất bôi trơn và các sản phẩm liên quan đã được nghiên cứu và phát triển trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua.Các phân đoạn dầu khoáng không chứ phụ gia thì không đủ các tính chất cần thiết để làm chất bôi trơn cho các thiết bị hiện đại.Các chất bôi trơn tiết kiệm năng lượng đòi hỏi các dầu gốc phải có độ nhớt, quan hệ độ nhớt - nhiệt độ thích hợp và các phụ gia như các chất biến tính ma sát.

Quyển sách này đề cập đến những hiểu biết mới nhất về những lĩnh vực trên để giúp cho việc áp dụng đúng các chất bôi trơn được thuận tiện hơn và cũng có thể dùng làm tài liệu hướng dẫn cho những nghiên cứu sâu hơn.Trong thực tế, các hiện tượng ma sát, mài mòn và bôi trơn rất khó để mô tả chi tiết, chính xác.Tuy nhiên, quyển sách này chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu các thông số và tính chất của các hiện tượng trên.Các tài liệu khác đang phổ biến cũng được sang lọc và phân tích. Các phương pháp dựa trên những dữ kiện hóa học hay lý hóa để dự đoán các tính chất và ứng dụng của hợp chất bôi trơn cũng được nghiên cứu. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều cấu tử của hợp chất bôi trơn, dầu gốc và phụ gia không được xác định rõ về mặt hóa học.Các sơ đồ dùng để cải thiện mức độ tinh khiết cho hợp chất bôi trơn cũng được đề cập tới.

Nội dung gồm 10 chương:

+ Chương 1. Ma sát học kỹ thuật ma sát

+ Chương 2. Quá trình sản xuất dầu bôi trơn gốc dầu mỏ

+ Chương 3. Các sản phẩm

+ Chương 4. Chất lỏng thủy lực

+ Chương 5. Chất lượng gia công kim loại

+ Chương 6. Mỡ bôi trơn

+ Chương 7. Bôi trơn rắn

+ Chương 8. Sự bôi trơn khí

+ Chương 9. Phụ gia

+ Chương 10. Dầu bôi trơn tổng hợp.

Trích dẫn

Đinh Văn Kha. Vật liệu bôi trơn, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Vật liệu bôi trơnHóa học thực phẩm Hóa học phân tích Phần 2

Vật liệu bôi trơn

Hóa học thực phẩmHóa học phân tích Phần 2

Mã QR

Vật liệu bôi trơn

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:25 04/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học

Thứ Hai, 09:17 04/04/2022

Tổng hợp các chất dị vòng

Thứ Hai, 09:08 04/04/2022

Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 2)

Thứ Hai, 08:59 04/04/2022

Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất (Tập 1)

Thứ Hai, 08:50 04/04/2022

Sổ tay công nghệ mạ điện

Thứ Hai, 08:40 04/04/2022