Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)

Trình bày các phương pháp phân tích lý - hoá và các bài tập thực hành về: Phép đo điện thế trực tiếp và chuẩn độ điện thế, điện khối lượng và đo điện lượng, phép phân tích cực phổ và chuẩn độ Ampe, hoá quang phổ, phép đo phổ trong vùng tự ngoại (UV) và khả biến (VIS),...

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)

Hồ Viết Quý

Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội

2002

Tóm tắt

Hoá học phân tích hiện đại thực chất là ngành phân tích hiện đại đóng vai trò rất quan trọng trong khoa học, kỹ thuật và đời sống, trong nghiên cứu khoa học; phát triển nền kinh tế quốc dân,điều tra cơ bản để khai thác tiềm năng, tài nguyên khoáng sản của đất nước; đánh giá chất lượng sản phẩm; tăng tiềm lực và phương tiện đế bảo vệ Tổ quốc. Hoá học phân tích ngày nay dựa trên hệ thống các phương pháp có sử dung thành tựu của nhiều ngành khoa học có liên quan như: Hoá học, Vật lý, Toán học - Tin học, Sinh học, môi trường,vũ trụ, Hải dương học, Địa chất, Địa lý v.v. Đây là một ngành khoa học tổng hợp có sự tích hợp cao của nhiều ngành khoa học tự nhiên mà mục đích cuối cùng là đem lại lợi ích tối đa cho khoa học, đời sống và sự phát triển, phồn vinh của đất nước.

Bộ giáo trình Cơ sở hóa học phân tích hiện đại được viết trên tinh thần giáo trình cốt lõi. Chủ yếu có sự tích hợp giữa khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm nhằm phục vụ đào tạo đại học, trên đại học và làm tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học về hóa học phân tích.

Bộ giáo trình được chia làm 4 tập. Nội dung Tập 2 gồm 7 chương sau:

+ Chương 14: Phép đo điện thế trực tiếp và chuẩn độ điện thế

+ Chương 15: Các phương pháp phân tích điện khối lượng và đo điện lượng

+ Chương 16: Phép phân tích cực phổ và chuẩn độ Ampe

+ Chương 17: Mở đầu về các phương pháp phân tích hóa quang phổ

+ Chương 18: Phép đo phổ trong vùng tử ngoại và khả kiến, thiết bị và phép phân tích phân tử

+ Chương 19: Phép đo phổ trong vùng tử ngoại và khả kiến phân tích nguyên tố, nguyên tử

+ Chương 20: Các phép đo phổ hồng ngoại, phổ tán xạ tổ hợp và ứng dụng phân tích

Trích dẫn

Hồ Viết Quý. Cơ sở hóa học phân tích hiện đại Tập 2, Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmLiên quan cấu trúc và tác dụng sinh học

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 2)

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmLiên quan cấu trúc và tác dụng sinh học

Mã QR

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại Tập 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 17:09 04/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)

Thứ Hai, 17:00 04/04/2022

Sổ tay hóa học sơ cấp

Thứ Hai, 16:51 04/04/2022

Phân tích Lí - Hóa

Thứ Hai, 16:42 04/04/2022

Bài tập hóa học đại cương

Thứ Hai, 16:34 04/04/2022

Hóa lý và hóa keo

Thứ Hai, 16:26 04/04/2022