Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm trình bày Đại cương về cảm quan của thực phẩm, đánh giá cảm quan và vai trò của đánh giá cảm quan trong kiểm soát sản phẩm. Cơ sở sinh lí học thần kinh của đánh giá cảm quan và phép thử cảm quan. Lựa chọn và huấn luyện người thử. Cách tổ chức phòng thí nghiệm phân tích cảm quan.

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Hà Duyên Tư

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2010

Tóm tắt

So với các kỹ thuật phân tích hóa học, hóa lý sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và công nghệ sinh học, phân tích cảm quan có những điểm khác biệt đó là: con người không chỉ là kỹ thuật viên thao tác mà còn là thiết bị phân tích để cung cấp số liệu.

Giáo trình Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm do Hà Duyên Tư biên soạn gồm có năm chương bao gồm những nội dung về đại cương các tính chất cảm quan của thực phẩm, vai trò của đánh giá cảm quan trong thực phẩm; cơ sở sinh lý học thần kinh của đánh giá cảm quan; phép thử cảm quan; lựa chọn và huấn luyện người thử; phòng thí nghiệm cảm quan.

Nội dung chi tiết:

+ Chương 1: Đại cương

+ Chương 2: Cơ sở sinh lý học thần kinh của đánh giá cảm quan

+ Chương 3: Phép thử cảm quan

+ Chương 4: Lựa chọn và huấn luyện người thử

+ Chương 5: Phòng thí nghiệm cảm quan.

Trích dẫn

Hà Duyên Tư. Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmHóa học các hợp chất dị vòngHóa công: cơ sở chuyển khối

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Hóa học các hợp chất dị vòngHóa công: cơ sở chuyển khối

Mã QR

Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:08 31/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình lý thuyết thống kê (Thân Thanh Sơn)

Thứ Năm, 11:01 31/03/2022

Chi tiết máy (Tập 2)

Thứ Năm, 10:52 31/03/2022

Giáo trình kinh tế phát triển

Thứ Năm, 10:29 31/03/2022

Bóng rổ

Thứ Năm, 10:17 31/03/2022

Giáo trình Kinh doanh quốc tế

Thứ Năm, 10:16 31/03/2022