Giáo trình Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế liên quan đến nhiều vấn đề và kiến thức rộng như về văn hóa, địa lý, chính trị, kinh tế, luật pháp, tôn giáo… tạo nên môi trường kinh doanh quốc tế. Đối diện với những vấn đề đó các nhà quản trị cần có những hiểu biết về môi trường kinh doanh, văn hóa chính trị, luật pháp và các kỹ năng quản trị về cú sốc văn hóa, cú sốc văn hóa nghịch đảo, biệt phái, hồi hương, tập trung và phân tán sản xuất, quản trị mạng sản xuất toàn cầu, quản trị chuỗi cung ứng quốc tế, phân tích chuỗi giá trị toàn cầu cũng như các kỹ năng quản trị tài chính quốc tế về vay nối tiếp, giảm nghĩa vụ quốc tế…

Giáo trình kinh doanh quốc tế

Tạ Lợi

ĐH Kinh tế quốc dân

2017

Tóm tắt

Kinh doanh ngày nay không còn vấn đề nội địa hay quốc tế mà đều cần phải hiểu biết kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh quốc tế. Các công ty lớn hay doanh nhân nhỏ cũng đều mong muốn cập nhật nhiều hơn những kiến thức kinh doanh quốc tế để tồn tại trong một thế giới hội nhập đầy biến động. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ quá trình toàn cầu hóa vì những lý do và lợi ích các nhóm rất khác nhau. Thực chất toàn cầu hóa và quốc tế hóa không phải là nguyên nhân của các thất bại và bất bình đẳng. Cơ hội và thách thức đều như nhau nhưng những công ty và doanh nhân giỏi thường là những người biết nắm lấy các cơ hôi tốt để phát triển nên tất yếu sẽ có những nhóm, những cá nhân lại chịu thất bại và thiệt thòi trong quá trình toàn cầu hóa. Vì vậy việc ủng hộ hay phản đối toàn cầu hóa vẫn, đang và sẽ tiếp tục diễn ra. Để tranh những thất bại hay bất lợi trong quá trình này, tất yếu các công ty rất cần có kiến thức về kinh doanh quốc tế.

Nội dung cơ bản của cuốn sách được trình bày theo cách tiếp cận tổng quan nhất của kinh doanh quốc tế đến môi trường kinh doanh quốc gia và môi trường kinh doanh quốc tế , từ đó chỉ ra các đặc thù của quản trị trong kinh doanh quốc tế. Kinh doanh quốc tế là vấn đề rất đa dạng phong phú và năng động nhưng cũng hết sức thú vị.

Cuốn Giáo trình kinh doanh quốc tế này dùng làm tư liệu giảng dạy và tham khảo cho các nhà doanh nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên khối ngành kinh tế và các độc giẩ quan tâm đến kinh doanh nói chung và kinh doanh quốc tế nói riêng.

Giáo trình được thiết kế 14 chương được chia làm 2 phần:

- Phần A: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế:

+ Chương 1: Yếu tố văn hóa trong kinh doanh quốc tế.

+ Chương 2: Yếu tố chính trị và luật pháp trong kinh doanh quốc tế.

+ Chương 3: Các nền kinh tế trong kinh doanh quốc tế.

+ Chương 4: Thương Mại quốc tế.

+ Chương 5: Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

+ Chương 6: Hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Chương 7: Tài chính - Tiền tệ quốc tế.

- Phần B: Quản trị kinh doanh quốc tế:

+ Chương 8: Phân tích cơ hội kinh doanh quốc tế.

+ Chương 9: Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế.

+ Chương 10: Chiến lược và cấu trúc tổ chức của các công ty kinh doanh quốc tế.

+ Chương 11: Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế.

+ Chương 12: Quản trị Marketing quốc tế.

+ Chương 13: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế.
+ Chương 14: Quản trị kế toán và tài chính trong kinh doanh quốc tế.

Trích dẫn

Tạ Lợi . Giáo trình kinh doanh quốc tế, ĐH Kinh tế quốc dân, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kinh doanh quốc tếBài tập quản trị chiến lượcBài tập Quản trị chất lượng
Giáo trình Kinh doanh quốc tếBài tập quản trị chiến lượcBài tập Quản trị chất lượng

Mã QR

Giáo trình Kinh doanh quốc tế

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:16 31/03/2022