Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Hoạt động kinh doanh trong kinh tế thị trường luôn đứng trước những cơ hội và nguy cơ. Làm thế nào để thành công trong kinh doanh ở xã hội hiện đại? có thể thích ứng với hàng trăm ngàn tình huống khác nhau để ít mắc sai lầm nhất, ứng phó kịp thời và có hiệu quả nhất? Đó là các vấn đề mà chủ thể kinh doanh rất quan tâm. Một trong những điểm then chốt để đưa đến thành công cho mỗi người là phải giỏi giao dịch, đàm phán. Giao dịch, đàm phán trở thành chức năng, hoạt động cơ bản của nhà kinh doanh.

Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Hoàng Đức Thân

Kinh tế quốc dân

2019

Tóm tắt

Cuốn "Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh" nhằm trang bị những kiến thức lý Luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh. Nội dung của cuốn sách được trình bày thành 16 chương:

+ Chương 1: Đối tượng và nội dung của môn học.

+ Chương 2: Những vấn đề lý thuyết về giao dịch kinh doanh.

+ Chương 3: Những nguyên lý của giao dịch kinh doanh

+ Chương 4: Kỹ năng giao tiếp nhóm và lễ nghi trong giao dịch kinh doanh.

+ Chương 5: Vận dụng tâm lý và giao dịch trong cách mạng 4.0.
+ Chương 6: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh.

+ Chương 7 và 8: Những nội dung, phương thức và các chiến lược trong đàm phán kinh doanh và văn hóa trong giao dich.

+ Chương 9 và 10: Hoạt động chuẩn bị và tổ chức đàm phán kinh doanh.

+ Chương 11 và 12: Phương pháp ra quyết định và cơ sở pháp lý của giao dịch, đàm phán kinh doanh.

+ Chương 13 và 14: Giao tiếp và đàm phán đa văn hóa, đàm phán với doanh nhân một số nước trên thế giới.

+ Chương 15 và 16: Đàm phán kinh tế quốc tế và đàm phán trong kinh doanh quốc tế

Trích dẫn

Hoàng Đức Thân. Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh. Kinh tế quốc dân, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanhBài tập Quản trị chất lượngThống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội
Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanhBài tập Quản trị chất lượngThống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

Mã QR

Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:54 31/03/2022