Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Hoạt động kinh doanh trong kinh tế thị trường luôn đứng trước những cơ hội và nguy cơ. Làm thế nào để thành công trong kinh doanh ở xã hội hiện đại? có thể thích ứng với hàng trăm ngàn tình huống khác nhau để ít mắc sai lầm nhất, ứng phó kịp thời và có hiệu quả nhất? Đó là các vấn đề mà chủ thể kinh doanh rất quan tâm. Một trong những điểm then chốt để đưa đến thành công cho mỗi người là phải giỏi giao dịch, đàm phán. Giao dịch, đàm phán trở thành chức năng, hoạt động cơ bản của nhà kinh doanh.

Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Hoàng Đức Thân

Kinh tế quốc dân

2019

Tóm tắt

Cuốn "Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh" nhằm trang bị những kiến thức lý Luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh. Nội dung của cuốn sách được trình bày thành 16 chương:

+ Chương 1: Đối tượng và nội dung của môn học.

+ Chương 2: Những vấn đề lý thuyết về giao dịch kinh doanh.

+ Chương 3: Những nguyên lý của giao dịch kinh doanh

+ Chương 4: Kỹ năng giao tiếp nhóm và lễ nghi trong giao dịch kinh doanh.

+ Chương 5: Vận dụng tâm lý và giao dịch trong cách mạng 4.0.
+ Chương 6: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh.

+ Chương 7 và 8: Những nội dung, phương thức và các chiến lược trong đàm phán kinh doanh và văn hóa trong giao dich.

+ Chương 9 và 10: Hoạt động chuẩn bị và tổ chức đàm phán kinh doanh.

+ Chương 11 và 12: Phương pháp ra quyết định và cơ sở pháp lý của giao dịch, đàm phán kinh doanh.

+ Chương 13 và 14: Giao tiếp và đàm phán đa văn hóa, đàm phán với doanh nhân một số nước trên thế giới.

+ Chương 15 và 16: Đàm phán kinh tế quốc tế và đàm phán trong kinh doanh quốc tế

Trích dẫn

Hoàng Đức Thân. Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh. Kinh tế quốc dân, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanhBài tập Quản trị chất lượngThống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội
Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanhBài tập Quản trị chất lượngThống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

Mã QR

Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:54 31/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật mạ điện

Thứ Năm, 09:39 31/03/2022

Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

Thứ Năm, 09:29 31/03/2022

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)

Thứ Năm, 09:13 31/03/2022

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Thứ Năm, 09:03 31/03/2022

Kiểm nghiệm thuốc

Thứ Năm, 08:55 31/03/2022