Giáo trình lý thuyết thống kê (Thân Thanh Sơn)

Thống kê là khoa học về dữ liệu hay khoa học của việc thu thập, tổ chức và diễn giải các dữ liệu. Trên thực tế, chúng ta luôn bị choáng ngợp bởi những dữ liệu trong cuộc sống hàng ngày: bản tin buổi sáng công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng qua, tình hình tai nạn giao thông ngày hôm qua và nhiêt độ trung bình của ngày hôm nay, các chương trình quảng cáo khẳng định các dữ liệu chứng minh tính ưu điểm của sản phẩm.

Giáo trình lý thuyết thống kê

Thân Thanh Sơn (Ch.b)

Thống kê

2019

Tóm tắt

Khối lượng kiến thức của giáo trình được chìa thành các phần như sau:

+ Chương 1: Tổng quan về thống kê.

+ Chương 2: trình bày số liệu thống kê

+ Chương 3: Các tham số đo xu hướng hội tự và phân tán.

+ Chương 4: Điều tra chọn mẫu.

+ Chương 5: Hồi quy và tương quan

+ Chương 6: Dãy số thời gian.

+ Chương 7: Chỉ số

Trích dẫn

Thân Thanh Sơn (Ch.b). Giáo trình lý thuyết thống kê.Thống kê, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết thống kê ( Thân Thanh Sơn)Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tếĐầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam
Giáo trình lý thuyết thống kê (Thân Thanh Sơn)Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tếĐầu tư phát triển Thực dưỡng nhằm góp phần thúc đẩy Kinh tế xanh tại Việt Nam

Mã QR

Giáo trình lý thuyết thống kê (Thân Thanh Sơn)

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:01 31/03/2022