Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Giáo trình, trình bày đại cương về phương pháp phân tích điện hóa, điện thế, điện phân, cực phổ và vôn - ampe.

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Trần Quang Hải (cb)

Nxb. ĐHSPHN

2016

Tóm tắt

Các phương pháp phân tích điện hóa là một nhóm phương pháp phân tích công cụ của hóa học phân tích. Phương pháp phân tích điện hóa có nhiều ưu điểm như độ nhạy cao, phù hợp cho phân tích vi lượng trong nhiều đối tượng mẫu khác nhau, thiếu bị không quá đắt tiền

Nội dung của giáo trình gồm 4 chương:

+ Chương 1: Đại cương về phương pháp phân tích điện hóa

+ Chương 2: Phương pháp phân tích điện thế

+ Chương 3: Phương pháp phân tích điện phân

+ Chương 4: Phương pháp phân tích cực phổ và Von - Ampe

Trong mỗi chương trình bày các khái niệm cơ bản, các quy luật và kiến thức cơ sở của từng phương pháp phân tích điện hóa và có các câu hỏi, bài tập sau mỗi chương.

Trích dẫn

Trần Quang Hải (cb). Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa, Nxb ĐHSPHN, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóaDược liệu học tập 2Cơ sở hóa học dị vòng

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Dược liệu học tập 2Cơ sở hóa học dị vòng

Mã QR

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:18 26/03/2022