TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Nội dung trình bày: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viễn dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; nguyên tắc; Thuốc thử; Thiết bị, dụng cụ; Lấy mẫu; Chuẩn bị mẫu thử; Cách tiến hành; Biểu thị kết quả; Độ chụm; Báo cáo thí nghiệm

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu

Nxb. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ

2009

Tóm tắt

NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ PHỤ PHẨM -XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUNG

Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration

+ TCVN 8124: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2171: 2007;

+ TCVN 8124: 2009do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tíchvà lấy mẫu biên soạn,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Trích dẫn

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu. TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung, Nxb. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nungGiáo trình Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh họcShape Selective Catalysis in Industrial Applications

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Giáo trình Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh họcShape Selective Catalysis in Industrial Applications

Mã QR

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:57 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

TOEFL CBT Success

Thứ Bảy, 17:17 13/08/2022

TOEFL Practice Tests

Thứ Bảy, 17:07 13/08/2022

AutoCAD for architecture: For autoCAD release 10, 11 and 12

Thứ Bảy, 15:16 13/08/2022

TOEFL Super Course

Thứ Bảy, 11:34 13/08/2022

Master the TOEFL Test

Thứ Bảy, 11:22 13/08/2022

Giải quyết xung đột trong cuộc sống

Thứ Ba, 08:50 21/06/2022

TCVN 2672 : 1978. Nước uống - phương pháp xác định độ cứng tổng số

Thứ Ba, 08:49 21/06/2022

Bài tập cơ học kỹ thuật tập 2: Động lực học

Thứ Ba, 08:41 21/06/2022

TCVN 3973-84. Muối ăn (NATRI CLORUA). Phương pháp thử

Thứ Ba, 08:39 21/06/2022

Computing essentials 2005 (complete edition)

Thứ Ba, 08:27 21/06/2022

Video giới thiệu