TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Nội dung trình bày: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viễn dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; nguyên tắc; Thuốc thử; Thiết bị, dụng cụ; Lấy mẫu; Chuẩn bị mẫu thử; Cách tiến hành; Biểu thị kết quả; Độ chụm; Báo cáo thí nghiệm

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu

Nxb. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ

2009

Tóm tắt

NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ PHỤ PHẨM -XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUNG

Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration

+ TCVN 8124: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 2171: 2007;

+ TCVN 8124: 2009do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tíchvà lấy mẫu biên soạn,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Trích dẫn

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu. TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung, Nxb. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nungGiáo trình Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh họcShape Selective Catalysis in Industrial Applications

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Giáo trình Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh họcShape Selective Catalysis in Industrial Applications

Mã QR

TCVN 8124 2009 Ngũ cốc, đậu đỏ và phụ phẩm - xác định hàm lượng tro bằng phương pháp nung

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:57 21/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giải quyết xung đột trong cuộc sống

Thứ Ba, 08:50 21/06/2022

TCVN 2672 : 1978. Nước uống - phương pháp xác định độ cứng tổng số

Thứ Ba, 08:49 21/06/2022

Bài tập cơ học kỹ thuật tập 2: Động lực học

Thứ Ba, 08:41 21/06/2022

TCVN 3973-84. Muối ăn (NATRI CLORUA). Phương pháp thử

Thứ Ba, 08:39 21/06/2022

Computing essentials 2005 (complete edition)

Thứ Ba, 08:27 21/06/2022