Petroleum Products Handbook

This handbook gives you a sound working knowledge of each product's properties, characteristics, and performance, enabling you to more easily select the right product for any specific requirement, and use it efficiently and economically. Thirty-two top specialists bring you this time and cost-saving help. They fully cover gasoline, diesel fuel oils, lubricating oils and greases, aircraft gas turbine fuels, distillate heating oils, liquefied petroleum gas, and many other petroleum products.

Petroleum Products Handbook

McGraw-Bill

Book Company, INC

1960

Abstract

The Raw Material, Crude Petroleum and Natural Gas: Petroleum, Our Man of all Work, Natural Gasoline a Source of Liquid Products; Natural Gasoline a Source of Liquid Products: Additives for Petroleum Products, Liquefied Petroleum Gas, Gasoline , Aircraft Gas Turbine Fuels and Lubricants , Diesel Fuel Oils , Distillate Heating Oils , Residual Fuel Oils, Lubricating Oils and Greases: Automotive Oils , Industrial Lubrication , Lubricating Greases , Reclaiming Lubricating Oils; The Petroleum Waxes ; Miscellaneous Light Oils: Kerosine (Illuminating Oils) , Industrial Naphthas , Use of Petroleum as Pesticides; Petrochemicals ; Petroleum Asphalt ; Petroleum Coke; Carbon Black ; Reference Data Section : Reference Data Directory , Sampling and Measurement of Liquid Petroleum Products , Test Methods, Product Specifications, and Antiknock Scale Conversions , Storage, Handling, and Transportation of Petroleum Products , Directory of United States Petroleum Refineries , Motor Fuel Tax and Tax Refund Procedures; Product Inspection by States , Petroleum Products Supply-Demand, Utilization, and Price Statistics; Petroleum Trade Glossary

Citation

McGraw-Bill. Petroleum Products Handbook, Book Company, INC, 1960.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Petroleum Products HandbookModern Analytical ChemistryHóa học các hợp chất dị vòng

Petroleum Products Handbook

Modern Analytical ChemistryHóa học các hợp chất dị vòng

QR code

Petroleum Products Handbook

Content

  • Thứ Sáu, 15:08 17/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Các sản phẩm dầu mỏ & hóa dầu

Thứ Sáu, 14:58 17/06/2022

Quản lý chuỗi cung ứng for Dummies

Thứ Sáu, 14:49 17/06/2022

Handbook of Petroleum Product Analysis

Thứ Sáu, 14:48 17/06/2022

Thuật thiết lập chiến lược kinh doanh

Thứ Sáu, 14:48 17/06/2022

Quản lý chiến lược - 50 bí quyết thành công trong kinh doanh của người Nhật

Thứ Sáu, 14:41 17/06/2022