Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design

Scientific principles of dosage form design; Particle science and powder technology; Bioharmaceutical principles of drug delivery; Dosage form design and manufacture

Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design

M. E. Aulton

Nxb. Churchill Livingstone

2001

Abstract

A comprehensive textbook covering the design of dosage forms and all aspects of drug delivery systems. 'Pharmaceutics' in its broadest sense is the 'art of the apothecary' or, in simple terms, pharmaceutical preparations. It remains a diverse subject in the pharmacy curriculum, encompassing design of drugs, their manufacture, and the elimination of micro-organisms from the products. This books encompasses all those areas and pays particular attention to the design of dosage forms and their manufacture.

+ A logical, comprehensive account of drug design and manufacture - in one book

+ Includes important background information on the science of formulation and drug delivery

+ Chapters on microbiology and sterilisation - as appropriate for this subject - have been retained, in recognition of their usefulness for students seeking the "complete picture"

+ Highly illustrated and clearly written at a level understandable to students

+ Reorganised, so that information on particle science and powder technology has been moved to the beginning of the book (part 2) and the information on manufacture of drugs has been combined with dosage form design.

+ New chapters have been added on: Solid state properties of powders; Nasal delivery; Delivery of proteins/biotech products;

+ Many chapters have been combined to make for easier understanding,

Citation

M. E. Aulton, Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design, Churchill Livingstone, 2001.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Pharmaceutics The Science of Dosage Form DesignShape Selective Catalysis in Industrial ApplicationsPhương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design

Shape Selective Catalysis in Industrial ApplicationsPhương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

QR code

Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design

Content

  • Thứ Hai, 09:24 20/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Từ ý tưởng đến thực thi – Phương pháp sáng tạo tăng doanh thu và lợi nhuận trong kinh doanh

Thứ Hai, 09:21 20/06/2022

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Thứ Hai, 09:12 20/06/2022

Trăng soi sân nhỏ: Tập truyện ngắn

Thứ Hai, 09:05 20/06/2022

Đầu tư hiệu quả Cách đơn giản để trở nên giàu có thông qua đầu tư thương hiệu

Thứ Hai, 08:58 20/06/2022

Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp thành công

Thứ Hai, 08:57 20/06/2022

Video giới thiệu