Lập trình C++ - Lý thuyết, Bài tập và lời giải mẫu

C++ là ngôn ngữ lập trình đa năng dẫn xuất từ C. Nó bổ sung khá nhiều đặc trưng cho ngôn ngữ tiền thân của mình, mà những đặc trưng quan trọng nhất là hỗ trợ trừu tượng dữ liệu và lập trình hướng đối tượng. C++ duy trì hầu hết di sản C của nó, và tuân theo các kiểu dữ liệu cơ sở, phép toán, cú pháp câu lệnh, và cấu trúc chương trình của C.

Lập trình C++ - Lý thuyết, Bài tập và lời giải mẫu

Peter Norton

Giao thông Vận tải

2001

Tóm tắt

Cuốn sách hướng dẫn người đọc cách thiết kế và cài đặt các chương trình sử dụng C++. Cấu trúc của cuốn sách này kết hợp chặt chẽ việc trình bày ngôn ngữ C++ với việc thảo luận các kỹ thuật và các hình mẫu mà các đặc trưng được thiết kế. Cuốn sách bắt đầu với các kiểu dữ liệu và các phép toán của ngôn ngữ được tiến hành qua cách thức tổ chức các cấu trúc dữ liệu và các phép toán thành các chương trình, và kết thúc với các chủ đề nâng cap về quản lý bộ nhớ và thiết kế thư viện.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

+ Chương 1: Các kiểu dữ liệu và các phép toán;

+ Chương 2: Lập trình thủ tục;

+ Chương 3: Các lớp;

+ Chương 4: Trừu tượng dữ liệu;

+ Chương 5: Kế thừa;

+ Chương 6: Lập trình hướng đối tượng;

+ Chương 7: Quản lý bộ nhớ;

+ Chương 8: Thư viện.

Trích dẫn

Peter Norton. "Lập trình C++ - Lý thuyết, Bài tập và lời giải mẫu". Giao thông Vận tải, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Lập trình C++ Lý thuyết, bài tập, lời giải mẫu Peter NortonLập trình hướng đối tượng với C++Lập trình Windows
Lập trình C++ - Lý thuyết, Bài tập và lời giải mẫuLập trình hướng đối tượng với C++Lập trình Windows

Mã QR

Lập trình C++ Lý thuyết, bài tập, lời giải mẫu Peter Norton

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:02 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3

Thứ Hai, 09:42 21/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Thứ Hai, 09:31 21/02/2022

Giáo trình Marketing căn bản (Cao Thị Thanh)

Thứ Hai, 09:26 21/02/2022

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Thứ Hai, 09:09 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 3

Thứ Hai, 09:02 21/02/2022