Giáo trình quản trị học

Giáo trình Quản trị học hội đủ những kiến thức và kỹ năng then chốt về quản trị trong các doanh nghiệp. Những kiến thức là nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu về quan trị kinh doanh như quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị tài chính....

Giáo trình quản trị học

Nguyễn Mạnh Cường (Ch.b)

Thống kê

2016

Tóm tắt

Giáo trình Quản trị học hội đủ những kiến thức và kỹ năng then chốt về quản trị trong các doanh nghiệp. Những kiến thức là nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu về quan trị kinh doanh như quản trị chiến lược, quản trị sản xuất, quản trị tài chính....

Cuốn gồm 6 chương sau:

+ Chương 1: Khái quát về quản trị.

+ Chương 2: Chức năng hoạch định.

+ Chương 3: Chức năng tổ chức.

+ Chương 4: Chức năng lãnh đạo.

+ Chương 5: Chức năng kiểm tra.

+ Chương 6: Một số vấn đề trong quản trị hiện đại

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Cường (Ch.b). Giáo trình quản trị học. Thống kê, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị họcEmployee Training & DevelopmentGiáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản
Giáo trình quản trị họcEmployee Training & DevelopmentGiáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Mã QR

Giáo trình quản trị học

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:09 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 (tái bản 2013)

Thứ Hai, 14:06 21/02/2022

Giáo trình Tin học ứng dụng

Thứ Hai, 13:57 21/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4

Thứ Hai, 13:53 21/02/2022

Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp

Thứ Hai, 13:50 21/02/2022

Giáo trình nguyên lý thống kê

Thứ Hai, 13:34 21/02/2022

Video giới thiệu