HSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế

HSK口试(高级)全真模拟试题集 - Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế cung cấp 15 bộ đề thi thử giúp cung cấp hướng dẫn và luyện tập có mục tiêu cho các dạng câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra nói HSK nâng cao.

HSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế

郑丽杰

北京大学出版社

2017

Tóm tắt

"Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế " cung cấp 15 bộ đề thi thử và một đĩa CD MP3. Cấu trúc, dạng câu hỏi, mức độ, tốc độ ghi của từng bộ đề thi phù hợp với đề thi thật, và mức độ khó và phân bố địa điểm kiểm tra phản ánh chân thực Theo yêu cầu của giáo trình HSK mới, nó có thể cung cấp hướng dẫn và luyện tập có mục tiêu cho các dạng câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra nói HSK (nâng cao). Các ví dụ tham khảo được bố trí trong phần trả lời của mỗi bộ câu hỏi, logic của các ví dụ rõ ràng, ngôn ngữ trau chuốt, chuẩn hóa, chủ đề phong phú, đa dạng giúp thí sinh nắm vững kỹ năng làm bài, tích lũy tài liệu, và mở rộng ý tưởng của họ. Cuốn sách này không chỉ phù hợp cho việc sử dụng giảng dạy của giáo viên mà còn thích hợp cho việc tự học và tự kiểm tra của học sinh.

Trích dẫn

郑丽杰, HSK口试(高级)全真模拟试题集, 北京大学出版社, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

HSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệpTài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 2
HSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệpTài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 2

Mã QR

HSK口试(高级)全真模拟试题集

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:49 14/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình cơ khí đại cương

Thứ Hai, 10:40 14/02/2022

公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệp

Thứ Hai, 10:17 14/02/2022

Lý thuyết trường điện từ

Thứ Hai, 08:17 14/02/2022

Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong

Chủ Nhật, 20:43 13/02/2022

Giáo trình hệ thống điện - điện tử ô tô cơ bản

Chủ Nhật, 20:10 13/02/2022