HSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế

HSK口试(高级)全真模拟试题集 - Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế cung cấp 15 bộ đề thi thử giúp cung cấp hướng dẫn và luyện tập có mục tiêu cho các dạng câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra nói HSK nâng cao.

HSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế

郑丽杰

北京大学出版社

2017

Tóm tắt

"Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế " cung cấp 15 bộ đề thi thử và một đĩa CD MP3. Cấu trúc, dạng câu hỏi, mức độ, tốc độ ghi của từng bộ đề thi phù hợp với đề thi thật, và mức độ khó và phân bố địa điểm kiểm tra phản ánh chân thực Theo yêu cầu của giáo trình HSK mới, nó có thể cung cấp hướng dẫn và luyện tập có mục tiêu cho các dạng câu hỏi khác nhau trong bài kiểm tra nói HSK (nâng cao). Các ví dụ tham khảo được bố trí trong phần trả lời của mỗi bộ câu hỏi, logic của các ví dụ rõ ràng, ngôn ngữ trau chuốt, chuẩn hóa, chủ đề phong phú, đa dạng giúp thí sinh nắm vững kỹ năng làm bài, tích lũy tài liệu, và mở rộng ý tưởng của họ. Cuốn sách này không chỉ phù hợp cho việc sử dụng giảng dạy của giáo viên mà còn thích hợp cho việc tự học và tự kiểm tra của học sinh.

Trích dẫn

郑丽杰, HSK口试(高级)全真模拟试题集, 北京大学出版社, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

HSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệpTài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 2
HSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệpTài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 2

Mã QR

HSK口试(高级)全真模拟试题集

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:49 14/02/2022