Giáo trình cơ khí đại cương

Giáo trình trình bày hệ thống kiến thức căn bản về dung sai đo lường, vật liệu và các công nghệ sản xuất cơ khí: đúc, gia công áp lực, hàn, gia công cắt gọt, nhiệt luyện và xử lý bề mặt, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan nhất về ngành sản xuất cơ khí, từ đó có định hướng chuyên sâu cũng như sự phân tích, lựa chọn phương án công nghệ phù hợp trong quá trình thiết kế, chế tạo.

Giáo trình cơ khí đại cương

Nguyễn Văn Thành(ch.b); Lê Thị Phương Thanh; Nguyễn Minh Quang

Khoa học và kỹ thuật

2019

Tóm tắt

Giáo trình trình bày hệ thống kiến thức căn bản về dung sai đo lường, vật liệu và các công nghệ sản xuất cơ khí: đúc, gia công áp lực, hàn, gia công cắt gọt, nhiệt luyện và xử lý bề mặt, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan nhất về ngành sản xuất cơ khí, từ đó có định hướng chuyên sâu cũng như sự phân tích, lựa chọn phương án công nghệ phù hợp trong quá trình thiết kế, chế tạo. Nội dung giáo trình gồm 8 chương:

+ Chương 1: Những khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí

+ Chương 2: Vật liệu dùng trong cơ khí

+ Chương 3: Luyện kim

+ Chương 4: Đúc

+ Chương 5: Gia công cắt kim loại

+ Chương 6: Hàn

+ Chương 7: Gia công cắt gọt kim loại

+ Chương 8: Nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Trích dẫn

Nguyễn Văn Thành(ch.b); Lê Thị Phương Thanh; Nguyễn Minh Quang. Giáo trình cơ khí đại cương. Khoa học và kỹ thuật, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cơ khí đại cươngGiáo trình cảm biến và hệ thống đoGiáo trình chi tiết máy
Giáo trình cơ khí đại cươngGiáo trình cảm biến và hệ thống đoGiáo trình chi tiết máy

Mã QR

Giáo trình cơ khí đại cương

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:40 14/02/2022