Giáo trình cơ điện tử ô tô 2

Nội dung giáo trình đề cập đến các kiến thức cơ bản về: Ứng dụng của cơ điện tử trong kỹ thuật ô tô, vấn đề sử dụng truyền dữ liệu can – bus, đặc biệt là điều khiển truyền lực tự động, điều khiển hệ thống phanh và điều khiển chạy tự động bằng điện tử của CCS trong ô tô.

Giáo trình cơ điện tử ô tô 2

Nguyễn Thanh Quang (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2017

Tóm tắt

Giáo trình “Cơ điện tử ô tô 2” được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần “Cơ điện tử ô tô 2” của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2014, chủ yếu phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu của sinh viên ngành ô tô và có thể làm tài liệu học tập, tham khảo cho học sinh trong ngành khi nghiên cứu về phần điện tử trên ô tô.

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

. Chương 1: Tổng quan về cơ điện tử

. Chương 2: Mạng truyền dữ liệu can – bus

. Chương 3: Điều khiển truyền lực tự động

. Chương 4: Điều khiển hệ thống phanh

. Chương 5: Điều khiển chạy tự động bằng điện tử - Cruise Control System.

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Quang (ch.b). Giáo trình cơ điện tử ô tô 2. Khoa học và Kỹ thuật,2017

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cơ điện tử ô tô 2Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtôKhí thải động cơ và ô nhiễm môi trường
Giáo trình cơ điện tử ô tô 2
Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtôKhí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Mã QR

Giáo trình cơ điện tử ô tô 2

Nội dung

  • Chủ Nhật, 19:35 13/02/2022