Giáo trình cơ điện tử ô tô 2

Nội dung giáo trình đề cập đến các kiến thức cơ bản về: Ứng dụng của cơ điện tử trong kỹ thuật ô tô, vấn đề sử dụng truyền dữ liệu can – bus, đặc biệt là điều khiển truyền lực tự động, điều khiển hệ thống phanh và điều khiển chạy tự động bằng điện tử của CCS trong ô tô.

Giáo trình cơ điện tử ô tô 2

Nguyễn Thanh Quang (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2017

Tóm tắt

Giáo trình “Cơ điện tử ô tô 2” được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần “Cơ điện tử ô tô 2” của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2014, chủ yếu phục vụ cho công việc học tập, nghiên cứu của sinh viên ngành ô tô và có thể làm tài liệu học tập, tham khảo cho học sinh trong ngành khi nghiên cứu về phần điện tử trên ô tô.

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

. Chương 1: Tổng quan về cơ điện tử

. Chương 2: Mạng truyền dữ liệu can – bus

. Chương 3: Điều khiển truyền lực tự động

. Chương 4: Điều khiển hệ thống phanh

. Chương 5: Điều khiển chạy tự động bằng điện tử - Cruise Control System.

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Quang (ch.b). Giáo trình cơ điện tử ô tô 2. Khoa học và Kỹ thuật,2017

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cơ điện tử ô tô 2Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtôKhí thải động cơ và ô nhiễm môi trường
Giáo trình cơ điện tử ô tô 2
Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtôKhí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Mã QR

Giáo trình cơ điện tử ô tô 2

Nội dung

  • Chủ Nhật, 19:35 13/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tô

Chủ Nhật, 18:49 13/02/2022

Lý thuyết mạch. Tập 2

Chủ Nhật, 17:12 13/02/2022

Lý thuyết mạch. Tập 1

Chủ Nhật, 16:41 13/02/2022

Automotive control systems: For engine, driveline, and vehicle

Thứ Bảy, 20:36 12/02/2022

Automotive control systems

Thứ Bảy, 20:17 12/02/2022