Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tô

Giáo trình gồm 3 chương: Chương 1: Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống. Chương 2: Các phương pháp mô phỏng và phần mềm hỗ trợ. Chương 3: Bài tập ứng dụng mô phỏng trên ô tô.

Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tô

Nguyễn Thanh Quang (ch.b)

Thống kê

2018

Tóm tắt

Việc nghiên cứu tính toán trong các phòng thí nghiệm luôn đòi hỏi sự chính xác và gần với bài toán thực tế nhất. Ngày nay, với sự trợ giúp đắc lực của khoa học kỹ thuật, nhất là khoa học máy tính và công nghệ thông tin người ta đã phát triển các phương pháp mô hình hóa, cho phép xây dựng các mô hình ngày càng gần với đối tượng nghiên cứu, đồng thời việc thu nhận, lựa chọn, xử lý các thông tin về mô hình rất thuận tiện và chính xác. Vì vậy, mô phỏng và tính toán là phương pháp nghiên cứu mà tất cả những người làm khoa học, đặc biệt là các kỹ sư đều phải ứng dụng vào hoạt động thực tiễn của mình.

Giáo trình “Đại cương mô phỏng và tính toán ô tô” được biên soạn giúp người đọc tiếp cận một cách cơ bản với phương pháp mô hình hóa các đối tượng nghiên cứu, dựa trên việc xây dựng mô hình số. Trong giáo trình có các ví dụ cụ thể, giải quyết một số bài toán mô phỏng tính toán các hệ thống trên ô tô.

Giáo trình gồm 3 chương:

. Chương 1: Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống.

. Chương 2: Các phương pháp mô phỏng và phần mềm hỗ trợ.

. Chương 3: Bài tập ứng dụng mô phỏng trên ô tô.

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Quang (ch.b). Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tô. Thống kê,2018

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tôGiáo trình trang bị điện ô tôKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtô
Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tôGiáo trình trang bị điện ô tôKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtô

Mã QR

Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tô

Nội dung

  • Chủ Nhật, 18:49 13/02/2022