Lý thuyết trường điện từ

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật ngành vô tuyến điện tử và tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực: kỹ thuật siêu cao tần, anten, truyền sóng vô tuyến, điện tử viễn thông.

Lý thuyết trường điện từ

Kiều Khắc Lâu

Giáo dục

2006

Tóm tắt

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật ngành vô tuyến điện tử và tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực: kỹ thuật siêu cao tần, anten, truyền sóng vô tuyến, điện tử viễn thông.

Nội dung của cuốn sách gồm có 4 chương:

Chương 1: Trình bày tóm tắt các định luật thực nghiệm về hiện tượng điện từ, thiết lập được các phương trình cơ bản của trường điện từ gọi là các phương trình Macxoen. Từ các phương trình này các định lý và nguyên lý cơ bản của trường điện từ được dẫn ra như: định lý Umôp Pôntinh, định lý nghiệm duy nhất, điều kiện bờ tổng quát, nguyên lý đổi lẫn, nguyên lý tương hỗ, nguyên lý đồng dạng điện động.

Chương 2: Nêu các phương pháp phân tích các phương trình Macxoen. Ở đây các phương trình Macxoen được chuyển về dạng phương trình sóng cho các vectơ cường độ trường, cho các thế điện động và cho các vectơ Hec của trường.

Chương 3: Mô tả các quy luật và tính chất lan truyền của sóng điện từ phẳng trong các môi trường đồng nhất đẳng hướng và không đẳng hướng, sự phản xạ, khúc xạ và các dạng phân cực của sóng phẳng.

Chương 4: Trình bày sự nhiễu xạ của sóng điện từ phẳng tại các vật chướng ngại như nhiễu xạ trên vật dẫn điện trụ tròn dài vô hạn, nhiễu xạ qua lỗ chữ nhật trên màn chắn phẳng diện rộng vô hạn. Các nguyên lý quan trọng để giải bài toán nhiễu xạ sóng điện từ được dẫn ra như: nguyên lý Huyghen - Kiêchôp, nguyên lý dòng tương đương.

Trích dẫn

Kiều Khắc Lâu. Lý thuyết trường điện từ. Giáo dục, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết trường điện từLý thuyết mạch. Tập 2Lý thuyết mạch. Tập 1

Lý thuyết trường điện từ

Lý thuyết mạch. Tập 2Lý thuyết mạch. Tập 1

Mã QR

Lý thuyết trường điện từ

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:17 14/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong

Chủ Nhật, 20:43 13/02/2022

Giáo trình hệ thống điện - điện tử ô tô cơ bản

Chủ Nhật, 20:10 13/02/2022

Giáo trình cơ điện tử ô tô 2

Chủ Nhật, 19:35 13/02/2022

Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tô

Chủ Nhật, 18:49 13/02/2022

Lý thuyết mạch. Tập 2

Chủ Nhật, 17:12 13/02/2022

Video giới thiệu