Lý thuyết trường điện từ

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật ngành vô tuyến điện tử và tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực: kỹ thuật siêu cao tần, anten, truyền sóng vô tuyến, điện tử viễn thông.

Lý thuyết trường điện từ

Kiều Khắc Lâu

Giáo dục

2006

Tóm tắt

Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật ngành vô tuyến điện tử và tài liệu tham khảo cho các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực: kỹ thuật siêu cao tần, anten, truyền sóng vô tuyến, điện tử viễn thông.

Nội dung của cuốn sách gồm có 4 chương:

Chương 1: Trình bày tóm tắt các định luật thực nghiệm về hiện tượng điện từ, thiết lập được các phương trình cơ bản của trường điện từ gọi là các phương trình Macxoen. Từ các phương trình này các định lý và nguyên lý cơ bản của trường điện từ được dẫn ra như: định lý Umôp Pôntinh, định lý nghiệm duy nhất, điều kiện bờ tổng quát, nguyên lý đổi lẫn, nguyên lý tương hỗ, nguyên lý đồng dạng điện động.

Chương 2: Nêu các phương pháp phân tích các phương trình Macxoen. Ở đây các phương trình Macxoen được chuyển về dạng phương trình sóng cho các vectơ cường độ trường, cho các thế điện động và cho các vectơ Hec của trường.

Chương 3: Mô tả các quy luật và tính chất lan truyền của sóng điện từ phẳng trong các môi trường đồng nhất đẳng hướng và không đẳng hướng, sự phản xạ, khúc xạ và các dạng phân cực của sóng phẳng.

Chương 4: Trình bày sự nhiễu xạ của sóng điện từ phẳng tại các vật chướng ngại như nhiễu xạ trên vật dẫn điện trụ tròn dài vô hạn, nhiễu xạ qua lỗ chữ nhật trên màn chắn phẳng diện rộng vô hạn. Các nguyên lý quan trọng để giải bài toán nhiễu xạ sóng điện từ được dẫn ra như: nguyên lý Huyghen - Kiêchôp, nguyên lý dòng tương đương.

Trích dẫn

Kiều Khắc Lâu. Lý thuyết trường điện từ. Giáo dục, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết trường điện từLý thuyết mạch. Tập 2Lý thuyết mạch. Tập 1

Lý thuyết trường điện từ

Lý thuyết mạch. Tập 2Lý thuyết mạch. Tập 1

Mã QR

Lý thuyết trường điện từ

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:17 14/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong

Chủ Nhật, 20:43 13/02/2022

Giáo trình hệ thống điện - điện tử ô tô cơ bản

Chủ Nhật, 20:10 13/02/2022

Giáo trình cơ điện tử ô tô 2

Chủ Nhật, 19:35 13/02/2022

Giáo trình đại cương mô phỏng và tính toán ô tô

Chủ Nhật, 18:49 13/02/2022

Lý thuyết mạch. Tập 2

Chủ Nhật, 17:12 13/02/2022