Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong

Nội dung của cuốn giáo trình: Những vấn đề chung về động cơ đốt trong;Nhóm thân máy – nắp máy;Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền; Cơ cấu phối khí;Hệ thống bôi trơn, làm mát; Hệ thống cung cấp nhiên liệu; Tháo, lắp và kiểm tra phần cơ khí động cơ; Tháo lắp và kiểm tra hệ thống bôi trơn động cơ; Tháo, lắp và kiểm tra hệ thống làm mát động cơ; Tháo, lắp và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong

Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2017

Tóm tắt

Giáo trình “Kết cấu động cơ đốt trong” dùng để phục vụ cho các sinh viên chuyên ngành ô tô. Ngoài ra, nó cũng có thể làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên chuyên ngành cơ khí vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt, nông lâm nghiệp… và các chuyên ngành có liên quan đến động cơ đốt trong.

Nội dung của cuốn giáo trình được chia như sau:

. Chương 1: Những vấn đề chung về động cơ đốt trong

. Chương 2: Nhóm thân máy – nắp máy

. Chương 3: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

. Chương 4: Cơ cấu phối khí

. Chương 5: Hệ thống bôi trơn, làm mát

. Chương 6: Hệ thống cung cấp nhiên liệu

. Chương 7: Tháo, lắp và kiểm tra phần cơ khí động cơ

. Chương 8: Tháo lắp và kiểm tra hệ thống bôi trơn động cơ

. Chương 9: Tháo, lắp và kiểm tra hệ thống làm mát động cơ

. Chương 10: Tháo, lắp và kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Trích dẫn

Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b). Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong. Khoa học và Kỹ thuật,2017

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kết cấu động cơ đốt trongNguyên lý động cơ đốt trongKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtô
Giáo trình kết cấu động cơ đốt trongNguyên lý động cơ đốt trongKỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtô

Mã QR

Giáo trình kết cấu động cơ đốt trong

Nội dung

  • Chủ Nhật, 20:43 13/02/2022