公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệp

Cuốn sách 公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệp có tổng cộng 15 bài học, được chia thành văn bản, từ mới, chú thích, bài tập, phần đọc hiểu và phụ lục. Các chủ đề của cuốn sách rất mới lạ và đáp ứng được nhu cầu giảng dạy tiếng Trung của doanh nghiệp.

公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệp

李立

北京大学出版社

2017

Tóm tắt

Tiếng Trung doanh nghiệp dựa trên hoạt động của một số nhân vật trong một công ty, với hình ảnh minh họa và sự sắp xếp kịch tính của nhiều sự kiện liên quan đến tổ chức công ty, thiết bị công ty, lịch trình, tổ chức cuộc họp, kế hoạch làm việc rõ ràng và thảo luận về tiến độ kinh doanh ., quảng cáo, khiếu nại và giải thích, thuê nhân viên, xin nghỉ phép, đào tạo nhân viên, văn hóa doanh nghiệp, và thư từ thực tế.

Cuốn sách được chia thành bốn phần và 15 bài học, mỗi bài học được chia thành hai chương A và B. Hai chương phản ánh cùng một chủ đề từ các góc độ khác nhau. Các từ mới xuất hiện cùng lúc trong hai chương được liệt kê riêng, không có chú thích. Bài tập về cơ bản được chia thành ba dạng câu hỏi điền vào chỗ trống, hoàn thành câu, bài tập nói và phần phụ lục cho chủ đề của bài học này sau mỗi tiết học, không dùng để đọc thêm. Một bảng thuật ngữ liên quan đến WTO được đính kèm ở cuối sách. Mỗi văn bản có 4-6 giờ học.

Tiếng Trung doanh nghiệp phù hợp với sinh viên quốc tế đã học tập tại Trung Quốc hơn một năm hoặc có trình độ trung học cơ sở.

Trích dẫn

李立, 公司汉语, 北京大学出版社, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệp345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 3Giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp II
公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệp345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 3Giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp II

Mã QR

公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:17 14/02/2022