语义学 – Ngữ nghĩa học

Cuốn sách 语义学 – Ngữ nghĩa học giới thiệu toàn diện các khái niệm cơ bản và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực "ngữ nghĩa", và các bài tập được đính kèm ở cuối mỗi chương để giúp củng cố kiến thức. Nó có thể được sử dụng như một giáo trình ngôn ngữ học nhập môn trong các trường cao đẳng và đại học, và cũng có thể được đọc cho những độc giả quan tâm để tự nghiên cứu.

语义学 – Ngữ nghĩa học

Kate Kearns

上海外语教育出版社

2016

Tóm tắt

Ngữ nghĩa học quan tâm đến ý nghĩa của từ và cách từ ngữ được hình thành.
Cuốn sách giới thiệu toàn diện các khái niệm cơ bản và phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực "ngữ nghĩa", và các bài tập được đính kèm ở cuối mỗi chương để giúp củng cố kiến ​​thức. So với lần xuất bản đầu tiên, lần xuất bản thứ hai bổ sung rất nhiều ngữ liệu, ngôn ngữ phân tích dễ hiểu. Nó có thể được sử dụng như một giáo trình ngôn ngữ học nhập môn trong các trường cao đẳng và đại học, và cũng có thể được đọc cho những độc giả quan tâm để tự nghiên cứu.

Trích dẫn

Kate Kearns, 语义学,上海外语教育出版社,2016.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

语义学 – Ngữ nghĩa học 汉语研究方法导引 – Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu Hán ngữ高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I
语义学 – Ngữ nghĩa học 汉语研究方法导引 – Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu Hán ngữ高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I

Mã QR

语义学 – Ngữ nghĩa học

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:39 15/02/2022