Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1

Giáo trình Hán ngữ Boya Trung cấp I tập 1 là quyển “gia tốc” trong hệ thống Giáo trình Hán ngữ Boya Trung cấp I, một cuốn sách đầy tinh tế và chọn lọc, thích hợp với người học đã nắm được 1000 từ cơ bản và các hạng mục ngữ pháp sơ cấp. Cuốn sách còn giúp học sinh nâng cao được trình độ một cách nhanh chóng, như tăng lượng từ mới, củng cố tri thức, dùng ngữ pháp hiểu sâu hơn về văn hóa xã hội Trung Quốc, nâng cao nhanh chóng kỹ năng giao tiếp Hán ngữ.

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1

Lý Hiểu Kỳ

ĐHQGHN

2021

Tóm tắt

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I gồm 2 quyển: tập 1 và 2, mỗi phần chia làm 8 chủ đề, mỗi chủ đề sẽ có 2 bài. Trước mỗi chủ đề sẽ có phần ôn tập giúp người đọc nhớ lại kiến thức bài cũ. Sau mỗi chủ đề là bài tập để người đọc luyện tập và thực hành. Nội dung 2 bài trong mỗi chủ đề có liên quan đến nhau. Điểm ngôn ngữ của các bài bao gồm: Giải thích giản yếu, Câu ví dụ và Bài tập, mỗi điểm ngôn ngữ yêu cầu học sinh căn cứ vào câu ví dụ tổng kết quy luật kết cấu rồi điền vào chỗ trống sau các câu ví dụ. Bài tập của các chủ đề gồm nhiều tầng kiến thức, từ kết cấu âm tiết chữ Hán, ngữ tố, từ hội cho đến các bài văn, giúp học sinh củng cố, hấp thu và vận dụng kết cấu ngôn ngữ của chủ đề. Phần cuối mỗi chủ đề đều có bài đọc và viết bài tập. Bài đọc tái hiện từ hội và điểm ngôn ngữ trong mỗi chủ đề. Chủ yếu là luyện tập năng lực viết bài cho học sinh, ngoài ra còn luyện cho học sinh kỹ năng ứng dụng kết cấu ngôn ngữ trong mỗi chủ đề.

Giáo trình Hán ngữ Boya Trung cấp I tập 1 là quyển “gia tốc” trong hệ thống Giáo trình Hán ngữ Boya Trung cấp I, một cuốn sách đầy tinh tế và chọn lọc, thích hợp với người học đã nắm được 1000 từ cơ bản và các hạng mục ngữ pháp sơ cấp. Cuốn sách còn giúp học sinh nâng cao được trình độ một cách nhanh chóng, như tăng lượng từ mới, củng cố tri thức, dùng ngữ pháp hiểu sâu hơn về văn hóa xã hội Trung Quốc, nâng cao nhanh chóng kỹ năng giao tiếp Hán ngữ.

Trích dẫn

Lý Hiểu Kỳ, Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1, ĐHQGHN, 2021.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1Giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp II博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1

Giáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp II博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I

Mã QR

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:54 24/02/2022