Kỹ thuật nguội cơ bản

Cuốn giáo trình “Kỹ thuật Nguội cơ bản trong gia công kim loại tấm”được viết dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản là một trong những hoạt động của dự án. Cuốn sách đưa ra các ý tưởng để nghiên cứu một cách hiệu quả về kỹ thuật nguội cơ bản trong lĩnh vực gia công kim loại tấm cho cả giáo viên dạy nghề và học viên.

Kỹ thuật nguội cơ bản

Ban gia công kim loại tấm

Dự án JICA -HIC

2005

Tóm tắt

Khoa học và công nghệ ngày càng phát triển trên thế giới. Chúng ta cần cung cấp khoa học công nghệ cho công nhân trẻ, những người mong muốn được học tập và nghiên cứu để tiếp tục sự nghiệp phát triển nền công nghiệp Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu trên, Dự án “Tăng cường khả năng Đào tạo Công nhân kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Công nghiệp” (Nay là Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) đã được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2000 theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Cuốn giáo trình “Kỹ thuật Nguội cơ bản trong gia công kim loại tấm”được viết dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản là một trong những hoạt động của dự án. Cuốn sách đưa ra các ý tưởng để nghiên cứu một cách hiệu quả về kỹ thuật nguội cơ bản trong lĩnh vực gia công kim loại tấm cho cả giáo viên dạy nghề và học viên.

Cuốn sách gồm các bài:

. Bài 1: Sử dụng ê tô bàn

. Bài 2: Đánh búa

. Bài 3: Vận hành máy mài hai đá

. Bài 4: Kỹ thuật đục cơ bản

. Bài 5: Mài đục

. Bài 6: Đục cắt kim loại mỏng

. Bài 7: Kỹ thuật dũa cơ bản

. Bài 8: Dũa mặt phẳng

. Bài 9: Cắt kim loại bằng cưa tay

. Bài 10: Cắt thép tròn, thép tấm và thép ống

. Bài 11: Vận hành máy khoan bàn

. Bài 12: Mài mũi khoan

. Bài 13: Khoan lỗ

. Bài 14: Cắt ren bằng ta rô

. Bài 15: Cắt ren bằng bàn ren.

. Bài 16: Sử dụng doa tay

. Bài 17: Doa

. Bài 18: Vận hành máy mài cầm tay

. Bài 19: Vận hành máy mài cầm tay

. Bài 20: Vận hành máy cắt cao tốc

Trích dẫn

Ban gia công kim loại tấm.Kỹ thuật nguội cơ bản.Dự án JICA -HIC, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật nguội cơ bảnKỹ thuật nguội cơ khí Cẩm nang Hàn
Kỹ thuật nguội cơ bảnKỹ thuật nguội cơ khí Cẩm nang Hàn

Mã QR

Kỹ thuật nguội cơ bản

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:18 24/02/2022