发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I

Giáo trình 发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I phù hợp với những người học tiếng Trung trình độ trung cấp và nắm bắt được khoảng 2000-2500 từ vựng thông dụng.

发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I

徐承伟

北京语言大学出版社

2019

Tóm tắt

Giáo trình 发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I phù hợp với những người học tiếng Trung trình độ trung cấp và nắm bắt được khoảng 2000-2500 từ vựng thông dụng. Cuốn sách gồm 15 bài học, với 5 phần trong mỗi bài học. Bài 8 và bài 15 là các bài ôn tập với 7 bài tự luận mỗi bài. Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này phát triển khái niệm viết, nhấn mạnh đến việc tôn trọng thói quen đọc của người học trong đời sống ngôn ngữ thực tế của họ và phân biệt mỗi bài học thành bốn chế độ đọc: đọc gần, đọc kỹ, đọc lướt và đọc tìm kiếm để rèn luyện khả năng đọc của người học . Các bài văn được lựa chọn lấy từ kho ngữ liệu sinh động của báo chí, sách và Internet, tập trung vào nội dung đương đại và thiết thực, hình thức luyện tập phong phú, đa dạng. Sau khi hoàn thành cuốn sách này, sinh viên sẽ nhanh chóng cải thiện khả năng đọc các bài báo bằng nhiều cách viết và phong cách viết khác nhau, đồng thời khiến họ cảm nhận và hiểu được đất nước Trung Quốc đương đại sống động và chân thực.

Trích dẫn

徐承伟, 发展汉语中级阅读 I, 北京语言大学出版社, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu INgữ pháp tiếng Trung hiện đại trung cấpGiáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại: sơ – trung cấp
发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu INgữ pháp tiếng Trung hiện đại trung cấpGiáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại: sơ – trung cấp

Mã QR

发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:24 10/02/2022