Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Cuốn sách sẽ giúp ích cho bạn trong việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Thái Trí Dũng

Lao động - Xã hội

2012

Tóm tắt

Giao tiếp là một hoạt động và là một nhu cầu không thể thiếu được của con người. Quản trị kinh doanh thực chất là mọt hoạt động giao tiếp hết sức phức tạp. Hiệu quả của nhà quản trị phụ thuộc rất nhiều đến khả năng tác động và ảnh hưởng đến nhân viên dưới quyền. Hơn nữa bất kỳ một dự án kinh doanh hấp dẫn nào, bất kỳ một cơ hội kinh doanh đầy triển vọng nào cũng phải trải qua những cuộc thương lượng giữa các bên để biến thành hiện thực. Vì vậy nhà kinh doanh cũng cần có những kỹ năng giao tiếp hoàn hảo như một nhà ngoại giao.

Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên và giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và thương lượng cảu những người làm việc, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh”. Cuốn sách được biên soạn dựa trên những tài liệu trong nước và quốc tế được phổ biến trong thời gian gần đây. Cuốn sách sẽ giúp ích cho bạn trong việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.

Nội dung cuốn sách:

- Phần 1: Giao tiếp:

+ Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp.

+ Chương 2: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp.

+ Chương 3: Cơ sở tâm lý xã hội của hành vi giao tiếp.

+ Chương 4: Các kỹ năng giao tiếp.

+Chương 5: Giao tiếp trong môi trường công ty.

– Phần 2: Kỹ năng thương lượng

+ Chương 6: Khái quát chung về thương lượng:

+ Chương 7: Tiến trình thương lượng.

+ Chương 8: Phân tích giá cả trong thương lượng.

+ Chương 9: Kỹ thuật đột phá thế găng trong thương lượng.

+ Chương 10: Bán hàng lẻ - Những cuộc thương lượng nhỏ.

Trích dẫn

Thái Trí Dũng. Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh, Lao động - Xã hội, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanhGiáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhKinh tế học vi mô: 8th Edition

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanhKinh tế học vi mô: 8th Edition

Mã QR

Kỹ năng thương lượng trong kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:31 23/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Thứ Tư, 14:28 23/02/2022

Kinh tế vĩ mô

Thứ Tư, 13:59 23/02/2022

Hướng dẫn tự lắp ráp 100 mạch điện - điện tử

Thứ Tư, 13:49 23/02/2022

Đồ họa máy tính và thiết kế - Computer Graphics and Design (Song ngữ Anh - Việt)

Thứ Tư, 13:45 23/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 2

Thứ Tư, 13:30 23/02/2022