Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Quyển sách "Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M" sẽ giới thiệu các hệ thống nhúng trên nền vi điều khiển ARM® Cortex-M, với các chi tiết cụ thể hơn về LM3S811, LM3S1968, LM3S8962, và TM4C123. Hầu hết các chủ đề đều vận hành được trên LM3S811, với một số chủ đề đặc biệt có thể vận hành được trên TM4C123.

Hệ thống nhúng: Giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Nguyễn Quang Nam

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2014

Tóm tắt

Quyển sách "Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M" sẽ giới thiệu các hệ thống nhúng trên nền vi điều khiển ARM® Cortex-M, với các chi tiết cụ thể hơn về LM3S811, LM3S1968, LM3S8962, và TM4C123. Hầu hết các chủ đề đều vận hành được trên LM3S811, với một số chủ đề đặc biệt có thể vận hành được trên TM4C123.

Nội dung chính gồm 11 chương:

+ Chương 1. Giới thiệu về hệ thống nhúng
+ Chương 2. Bộ xử lý ARM® CortexÔ-M
+ Chương 3. Thiết kế phần mềm
+ Chương 4. Đồng bộ phần cứng - phần mềm
+ Chương 5. Đồng bộ hóa dùng ngắt
+ Chương 6. Giao tiếp thời gian
+ Chương 7. Giao tiếp nối tiếp
+ Chương 8. Giao tiếp tương tự
+ Chương 9. Thiết kế mức hệ thống
+ Chương 10. Các hệ thống thu thập dữ liệu
+ Chương 11. Giới thiệu các hệ thống truyền thông

Trích dẫn

Nguyễn Quang nam. Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex – M. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - MGiáo trình Điện tử công nghiệpGiáo trình Trang bị điện

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Giáo trình Điện tử công nghiệp

Giáo trình Trang bị điện

Mã QR

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:28 23/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Kinh tế vĩ mô

Thứ Tư, 13:59 23/02/2022

Hướng dẫn tự lắp ráp 100 mạch điện - điện tử

Thứ Tư, 13:49 23/02/2022

Đồ họa máy tính và thiết kế - Computer Graphics and Design (Song ngữ Anh - Việt)

Thứ Tư, 13:45 23/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 2

Thứ Tư, 13:30 23/02/2022

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-1959-1946)

Thứ Tư, 13:15 23/02/2022

Video giới thiệu