Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Quyển sách "Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M" sẽ giới thiệu các hệ thống nhúng trên nền vi điều khiển ARM® Cortex-M, với các chi tiết cụ thể hơn về LM3S811, LM3S1968, LM3S8962, và TM4C123. Hầu hết các chủ đề đều vận hành được trên LM3S811, với một số chủ đề đặc biệt có thể vận hành được trên TM4C123.

Hệ thống nhúng: Giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Nguyễn Quang Nam

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2014

Tóm tắt

Quyển sách "Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M" sẽ giới thiệu các hệ thống nhúng trên nền vi điều khiển ARM® Cortex-M, với các chi tiết cụ thể hơn về LM3S811, LM3S1968, LM3S8962, và TM4C123. Hầu hết các chủ đề đều vận hành được trên LM3S811, với một số chủ đề đặc biệt có thể vận hành được trên TM4C123.

Nội dung chính gồm 11 chương:

+ Chương 1. Giới thiệu về hệ thống nhúng
+ Chương 2. Bộ xử lý ARM® CortexÔ-M
+ Chương 3. Thiết kế phần mềm
+ Chương 4. Đồng bộ phần cứng - phần mềm
+ Chương 5. Đồng bộ hóa dùng ngắt
+ Chương 6. Giao tiếp thời gian
+ Chương 7. Giao tiếp nối tiếp
+ Chương 8. Giao tiếp tương tự
+ Chương 9. Thiết kế mức hệ thống
+ Chương 10. Các hệ thống thu thập dữ liệu
+ Chương 11. Giới thiệu các hệ thống truyền thông

Trích dẫn

Nguyễn Quang nam. Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex – M. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - MGiáo trình Điện tử công nghiệpGiáo trình Trang bị điện

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Giáo trình Điện tử công nghiệp

Giáo trình Trang bị điện

Mã QR

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển ARM Cortex - M

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:28 23/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Kinh tế vĩ mô

Thứ Tư, 13:59 23/02/2022

Hướng dẫn tự lắp ráp 100 mạch điện - điện tử

Thứ Tư, 13:49 23/02/2022

Đồ họa máy tính và thiết kế - Computer Graphics and Design (Song ngữ Anh - Việt)

Thứ Tư, 13:45 23/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 2

Thứ Tư, 13:30 23/02/2022

Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-1959-1946)

Thứ Tư, 13:15 23/02/2022