Kinh tế học vi mô: 8th Edition

Kinh tế học vi mô sẽ giúp cho sinh viên, những nhà nghiên cứu và độc giả có cái nhìn đầy đủ, toàn diện từ cơ bản đến chuyên sâu để có thể vận dụng vào công việc quản lý của mình.

Kinh tế học vi mô: 8th Edition

Robert S. Pinduck, Daniel L. Rubinfeld

Kinh tế Tp.HCM

2015

Tóm tắt

Kinh tế học vi mô không chỉ hướng tới việc giải thích các thị trường hoạt động như thế nào, mà còn hướng đến tính thực tiễn và ứng dụng của nó vào cách thức ra quyết định ở các cấp quản lý, cũng như chính sách công.

Quyển sách Kinh tế học vi mô của Robert S. Pindyck và Daniel L. Rubinfeld tái bản lần thứ 8 năm 2015 đã đề cập nhiều vấn đề thú vị như việc phân tích tính ứng dụng của chi phí, hiệu quả thị trường, xây dựng chiến lược định giá, quyết định đầu tư và sản xuất, phân tích chính sách công. Ngoài ra tác giả còn đề cập đến kiến thức về kinh tế học hành vi. Kinh tế học vi mô sẽ giúp cho sinh viên, những nhà nghiên cứu và độc giả có cái nhìn đầy đủ, toàn diện từ cơ bản đến chuyên sâu để có thể vận dụng vào công việc quản lý của mình. Để minh chứng cho những nội dung này, tác giả đã đề cập khoảng 130 ví dụ đều là những ví dụ thực tiễn liên quan đến giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới được gắn liền trong từng nội dung.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Phần 1: Giới thiệu: Thị trường và giá cả:

+ 1. Phần mở đầu.

+ 2. Những vấn đề cơ bản của cung và cầu.

- Phần 2: Người sản xuất, người tiêu dùng và thị trường cạnh tranh:

+ 3. Hành vi của người tiêu dùng

+4. Cầu cá nhân và cầu thị trường

+ 5. Sự không chắc chắn và hành vi của người tiêu dùng

+ 6. Sản xuất

+ 7. Chi phí sản xuất

+ 8. Tối đa hóa lợi nhuận và cung thị trường cạnh tranh.

+ 9. Phân tích thị trường cạnh tranh .

– Phần 3: Cấu trúc thị trường và chiến lược cạnh tranh:

+ 10. Thế lực thị trường: Độc quyền bán và độc quyền mua.

+ 11. Việc định giá khi có thế lực thị trường .

+ 12. Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm.

+ 13. Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh

Trích dẫn

Robert S. Pinduck, Daniel L. Rubinfeld. Kinh tế học vi mô: 8th Edition, Kinh tế Tp.HCM, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Kinh tế học vi mô: 8th EditionBusiness analysis and valuation: IFRS Edition, 5th EditionKiểm soát nội bộ

Kinh tế học vi mô: 8th Edition

Business analysis and valuation: IFRS Edition, 5th EditionKiểm soát nội bộ

Mã QR

Kinh tế học vi mô: 8th Edition

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:24 23/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 1

Thứ Tư, 09:50 23/02/2022

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Thứ Tư, 09:40 23/02/2022

Kiểm soát nội bộ

Thứ Tư, 09:30 23/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 6 Tập 1

Thứ Tư, 09:30 23/02/2022

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Thứ Tư, 08:47 23/02/2022