Kiểm soát nội bộ

Cuốn sách trình bày về các loại gian lận và biện pháp phòng ngừa, các nội dung cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu của COSO, cũng như kiểm soát nội bộ đối với một số chu trình nghiệp vụ hay tài sản chủ yếu

Kiểm soát nội bộ

Khoa Kế toán – Bộ môn Kế toán

Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

2016

Tóm tắt

Nhằm giúp sinh viên, người đọc có điều kiện nghiên cứu về kiểm soát nội bộ, cuốn sách trình bày về các loại gian lận và biện pháp phòng ngừa, các nội dung cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu của COSO, cũng như kiểm soát nội bộ đối với một số chu trình nghiệp vụ hay tài sản chủ yếu…Ngoài ra cuối mỗi chương, sách còn trình bày bảng câu hỏi tập trung vào các nhân tố chủ chốt liên quan đến kiểm soát nội bộ giúp người đọc có thể tính đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Trong lần tái bản thứ 3 này, sách có bổ sung, sửa chữa một số nội dung cho phù hợp với sự thay đổi của báo cáo của các tổ chức quốc tế có liên quan.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ.

+ Chương 2: Gian lần và biện pháp phòng ngừa gian lận.

+ Chương 3: Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO.

+ Chương 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền.

+ Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng.

+ Chương 6: Kiểm soát chu trình tiền lương.

+ Chương 7: Kiểm soát tiền.

+ Chương 8: Kiểm soát tài sản cố định hữu hình.

Trích dẫn

Khoa Kế toán – Bộ môn Kế toán. Kiểm soát nội bộ, Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Kiểm soát nội bộGiải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiáo trình tài chính quốc tế

Kiểm soát nội bộ

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiáo trình tài chính quốc tế

Mã QR

Kiểm soát nội bộ

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:30 23/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Thứ Tư, 08:47 23/02/2022

Business analysis and valuation: IFRS Edition, 5th Edition

Thứ Tư, 08:45 23/02/2022

Những nguyên lý triết học

Thứ Ba, 19:58 22/02/2022

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phùng Danh Cường)

Thứ Ba, 19:38 22/02/2022

Giáo trình kỹ năng giao tiếp (Phạm Văn Đại)

Thứ Ba, 16:05 22/02/2022