Business analysis and valuation: IFRS Edition, 5th Edition

Business Analysis and Valuation: IFRS edition uses a wide range of contemporary cases to illustrate the use of financial statement data in various valuation tasks

Business analysis and valuation: IFRS Edition, 5th Edition

Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, Erik Peek

Cengage

2019

Abstract

Business Analysis and Valuation: IFRS edition uses a wide range of contemporary cases to illustrate the use of financial statement data in various valuation tasks. Centred around the IFRS Standards, this text demonstrates how to get the most information out of IFRS based financial statements. The focus is not only on building a solid understanding of the latest theoretical approaches but also placing students in a confident position to apply these.

The book consists of 4 part:

+ Part I: Framework:

- 1. A framework for business analysis and valuation using financial statements

+ Part II: Business analysis and valuation tools:

- 2. Strategy analysis.

- 3. Accounting analysis: The basics

- 4. Accounting analysis: Accounting adjustments.

- 5. Financial analysis.

- 6. Prospective analysis: Forecasting.

- 7. Prospective analysis: Valuation theory and concepts.

- 8. Prospective analysis: Valuation implementation

+ Part III: Business analysis and valuation applications:

- 9. Equity security analysis.

-10. Credit analysis and distress prediction.

- 11. Mergers and acquisitions

+ Part IV: Additional cases

Citation

Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, Erik Peek. Business analysis and valuation:IFRS Edition, 5th Edition, Cengage, 2019.

Collection

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Related document

Business analysis and valuation: IFRS Edition, 5th EditionGiáo trình quản trị doanh nghiệpGiải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Business analysis and valuation: IFRS Edition, 5th Edition

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

QR code

Business analysis and valuation: IFRS Edition, 5th Edition

Content

  • Thứ Tư, 08:45 23/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Những nguyên lý triết học

Thứ Ba, 19:58 22/02/2022

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phùng Danh Cường)

Thứ Ba, 19:38 22/02/2022

Giáo trình kỹ năng giao tiếp (Phạm Văn Đại)

Thứ Ba, 16:05 22/02/2022

Dược lý học lâm sàng

Thứ Ba, 15:37 22/02/2022

Dược liệu học tập 2

Thứ Ba, 15:17 22/02/2022

Video giới thiệu