Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Đây là cuốn sách thiết thực, bổ ích dành cho người làm công tác kế toán nói riêng và doanh nghiệp nói chung

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Trần Mạnh Dũng (Ch.b)

Tài Chính

2016

Tóm tắt

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐBTC) và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế Thông tư số 161/2007/TT-BTC).

Thông tư số 200/2014/TT-BTC đã đưa hệ thống kế toán doanh nghiệp của Việt Nam về cơ bản đã hoàn thiện và gần hơn với các chuẩn mực quốc tế, bổ sung các nghiệp vụ kinh tế chưa được đề cập trong các quy định trước đây nhằm giảm thiểu những tranh luận và xử lý kế toán không nhất quán tại các doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch và sự chuẩn mực khi lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong hơn một năm kể từ thời điểm văn bản nói trên ban hành, qua tiếp cận, nghiên cứu, tập huấn và ứng dụng; Qua thực tiễn hoạt động kế toán của nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhiều cán bộ làm công tác kế toán đã đề đạt nguyện vọng được nghiên cứu, tìm hiểu, hướng dẫn và giải đáp cặn kẽ, cụ thể hơn cho một số nghiệp vụ kế toán, giúp người làm công tác kế toán doanh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên biệt có thể hiểu rõ và thực hành chính xác.

Để đáp ứng nguyện vọng trên, Nhà xuất bản Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức xuất bản cuốn sách: “Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200” do TS. Trần Mạnh Dũng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) người đã từng là Kiểm toán viên của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới (The World Bank); bà Đàm Thị Lệ Dung, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Kế toán và Kiểm toán - Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổng hợp, biên soạn và sưu tầm.

Cuốn sách là tập hợp 150 câu hỏi, câu trả lời về chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC được chắt lọc trong suốt quá trình tập huấn, nghiên cứu, theo dõi áp dụng tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực 4 khác nhau. Thiết nghĩ đây là cuốn sách thiết thực, bổ ích dành cho người làm công tác kế toán nói riêng và doanh nghiệp nói chung trong quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 (kết thúc nộp báo cáo tài chính vào 31/3/2016) và công tác kế toán doanh nghiệp những năm tiếp theo.

Trích dẫn

Trần Mạnh Dũng ( Ch.b). Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC, Tài Chính, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiáo trình thị trường chứng khoánGiáo trình tài chính quốc tế

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Giáo trình thị trường chứng khoánGiáo trình tài chính quốc tế

Mã QR

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:48 22/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Cơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khí

Thứ Ba, 14:30 22/02/2022

Cơ sở lý thuyết hóa học phân tích

Thứ Ba, 14:20 22/02/2022

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Thứ Ba, 14:16 22/02/2022

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Thứ Ba, 14:11 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Thứ Ba, 13:40 22/02/2022