Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Đây là cuốn sách thiết thực, bổ ích dành cho người làm công tác kế toán nói riêng và doanh nghiệp nói chung

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Trần Mạnh Dũng (Ch.b)

Tài Chính

2016

Tóm tắt

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới (thay thế Quyết định số 15/2006/QĐBTC) và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (thay thế Thông tư số 161/2007/TT-BTC).

Thông tư số 200/2014/TT-BTC đã đưa hệ thống kế toán doanh nghiệp của Việt Nam về cơ bản đã hoàn thiện và gần hơn với các chuẩn mực quốc tế, bổ sung các nghiệp vụ kinh tế chưa được đề cập trong các quy định trước đây nhằm giảm thiểu những tranh luận và xử lý kế toán không nhất quán tại các doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch và sự chuẩn mực khi lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong hơn một năm kể từ thời điểm văn bản nói trên ban hành, qua tiếp cận, nghiên cứu, tập huấn và ứng dụng; Qua thực tiễn hoạt động kế toán của nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhiều cán bộ làm công tác kế toán đã đề đạt nguyện vọng được nghiên cứu, tìm hiểu, hướng dẫn và giải đáp cặn kẽ, cụ thể hơn cho một số nghiệp vụ kế toán, giúp người làm công tác kế toán doanh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên biệt có thể hiểu rõ và thực hành chính xác.

Để đáp ứng nguyện vọng trên, Nhà xuất bản Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức xuất bản cuốn sách: “Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200” do TS. Trần Mạnh Dũng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) người đã từng là Kiểm toán viên của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới (The World Bank); bà Đàm Thị Lệ Dung, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Kế toán và Kiểm toán - Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổng hợp, biên soạn và sưu tầm.

Cuốn sách là tập hợp 150 câu hỏi, câu trả lời về chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC được chắt lọc trong suốt quá trình tập huấn, nghiên cứu, theo dõi áp dụng tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực 4 khác nhau. Thiết nghĩ đây là cuốn sách thiết thực, bổ ích dành cho người làm công tác kế toán nói riêng và doanh nghiệp nói chung trong quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 (kết thúc nộp báo cáo tài chính vào 31/3/2016) và công tác kế toán doanh nghiệp những năm tiếp theo.

Trích dẫn

Trần Mạnh Dũng ( Ch.b). Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC, Tài Chính, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTCGiáo trình thị trường chứng khoánGiáo trình tài chính quốc tế

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Giáo trình thị trường chứng khoánGiáo trình tài chính quốc tế

Mã QR

Giải pháp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:48 22/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Cơ sở thiết kế công trình biển phục vụ ngành Dầu khí

Thứ Ba, 14:30 22/02/2022

Cơ sở lý thuyết hóa học phân tích

Thứ Ba, 14:20 22/02/2022

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Thứ Ba, 14:16 22/02/2022

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Thứ Ba, 14:11 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Thứ Ba, 13:40 22/02/2022

Video giới thiệu