Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Cuốn sách giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ quy trình nghiên cứu khoa học trong các khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, sức khỏe cộng đồng cùng các lĩnh vực liên quan khác

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Anol Bhattacherjee

ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

2015

Tóm tắt

Cuốn sách này được thiết kế nhằm giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ quy trình nghiên cứu khoa học trong các khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, sức khỏe cộng đồng cùng các lĩnh vực liên quan khác. Cuốn sách dựa trên nhiều tài liệu giảng dạy của tác giả được phát triển qua hơn một thập kỷ giảng dạy các lớp trình độ tiến sĩ về Các phương pháp Nghiên cứu tại Đại học Nam Florida.

Độc giả được nhắm tới trong quyển sách này gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trẻ và các giáo sư đang giảng dạy tại các khoa học về các phương pháp nghiên cứu, ngoài ra các nhà nghiên cứu trẻ cũng có thể dùng sách này như sách tham khảo súc tích cầm tay.

Giáo trình được cấu trúc theo các phần sau :

+ Phần1: Nhập môn nghiên cứu.

+ Phần 2: Những cơ sở của nghiên cứu thực nghiệm.

+ Phần 3: Thu thập dữ liệu.

+ Phần 4: Phân tích dữ liệu.

Trích dẫn

Anol Bhattacherjee. Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanhDự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanhDự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Mã QR

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:02 25/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Lãnh Đạo giỏi hỏi câu hỏi hay (Good Leaders ask Great questions)

Thứ Sáu, 09:28 25/02/2022

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition)

Thứ Sáu, 08:38 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1

Thứ Năm, 15:54 24/02/2022

Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Năm, 15:05 24/02/2022

Kĩ thuật điện tử

Thứ Năm, 14:01 24/02/2022