Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Cuốn sách giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ quy trình nghiên cứu khoa học trong các khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, sức khỏe cộng đồng cùng các lĩnh vực liên quan khác

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Anol Bhattacherjee

ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

2015

Tóm tắt

Cuốn sách này được thiết kế nhằm giới thiệu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ quy trình nghiên cứu khoa học trong các khoa học xã hội, kinh doanh, giáo dục, sức khỏe cộng đồng cùng các lĩnh vực liên quan khác. Cuốn sách dựa trên nhiều tài liệu giảng dạy của tác giả được phát triển qua hơn một thập kỷ giảng dạy các lớp trình độ tiến sĩ về Các phương pháp Nghiên cứu tại Đại học Nam Florida.

Độc giả được nhắm tới trong quyển sách này gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ, các nhà nghiên cứu trẻ và các giáo sư đang giảng dạy tại các khoa học về các phương pháp nghiên cứu, ngoài ra các nhà nghiên cứu trẻ cũng có thể dùng sách này như sách tham khảo súc tích cầm tay.

Giáo trình được cấu trúc theo các phần sau :

+ Phần1: Nhập môn nghiên cứu.

+ Phần 2: Những cơ sở của nghiên cứu thực nghiệm.

+ Phần 3: Thu thập dữ liệu.

+ Phần 4: Phân tích dữ liệu.

Trích dẫn

Anol Bhattacherjee. Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanhDự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanhDự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Mã QR

Nghiên cứu khoa học xã hội: nguyên lý, phương pháp và thực hành

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:02 25/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Lãnh Đạo giỏi hỏi câu hỏi hay (Good Leaders ask Great questions)

Thứ Sáu, 09:28 25/02/2022

Khoa học Quản trị: Tiếp cận với mô hình và tình huống nghiên cứu trên bảng tính (Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets. Fifth Edition)

Thứ Sáu, 08:38 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1

Thứ Năm, 15:54 24/02/2022

Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Năm, 15:05 24/02/2022

Kĩ thuật điện tử

Thứ Năm, 14:01 24/02/2022

Video giới thiệu