Giáo trình Lịch sử nghệ thuật (Tập 2)

Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản: Chủ nghĩa ấn tượng; Chủ nghĩa Tân ấn tượng và hậu ấn tượng; Chủ nghĩa Tượng trưng; Nhóm họa Nabis; Chủ nghĩa dã thú; Chủ nghĩa Lập thể; Chủ nghĩa vị lai và họa phái Paris; Art Nouveau và chủ nghĩa Biểu hiện; ; Nghệ thuật trừu tượng; Dadaism và chủ nghĩa Siêu thực; Pop Art nghệ thuật địa hình, nghệ thuật sắp đặt; xu hướng phát triển của điêu khắc phương tây hiện đại

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật (Tập 2)

Đặng Thái Hoàng (ch.b)

Xây dựng

2020

Tóm tắt

Thời tiền sử ôm trùm một mảng niên đại hơn hai triệu năm, nhưng nghệ thuật mới xuất hiện chừng khoảng năm từ thời đồ đá cũ. Những hình vẽ sớm nhất của loài người còn tìm thấy được trong các hang động có lẽ chưa ai hiểu được ý nghĩa thật sự của chúng, nhưng sự sống lệ thuộc vào việc săn bắn khiến những bức tranh vẽ về những thú vật đó không đơn thuần chỉ để trang trí, mà có thể là thể hiện tín ngưỡng và thỏa mãn mơ ước được chế ngự linh hồn con vật, tước đi sức mạnh.

Bộ sách “Giáo Trình Lịch Sử Nghệ Thuật” gồm hai tập rất bổ ích cho sinh viên các ngành nghệ thuật khác cũng như cho những người yêu chuộng và nghiên cứu văn hoá.

Nội dung tập 2 gồm các chương sau:

. Chủ nghĩa ấn tượng

. Chủ nghĩa Tân ấn tượng và hậu ấn tượng

. Chủ nghĩa Tượng trưng

. Nhóm họa Nabis

. Chủ nghĩa dã thú

. Chủ nghĩa Lập thể

. Chủ nghĩa vị lai và họa phái Paris

. Art Nouveau và chủ nghĩa Biểu hiện

. Nghệ thuật trừu tượng

. Dadaism và chủ nghĩa Siêu thực

. Pop Art nghệ thuật địa hình, nghệ thuật sắp đặt

. Xu hướng phát triển của điêu khắc phương tây hiện đại

Trích dẫn

Đặng Thái Hoàng (ch.b). Giáo trình Lịch sử nghệ thuật. (Tập 2).Xây dựng,2020

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 2Dẫn nhập về nghệ thuậtGiáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới
Giáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 2Dẫn nhập về nghệ thuậtGiáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới

Mã QR

Giáo trình Lịch sử nghệ thuật tập 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:14 21/02/2022