Luyện dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Cuốn sách trình bày khái niệm về dịch thuật; tính chất dịch thuật, quá trình dịch thuật, tiêu chí đánh giá bản dịch, phương pháp dịch thuật; kỹ năng cần có của người dịch, nhiệm vụ của môn phiên dịch

Luyện dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Lê Huy Lâm (Biên dịch)

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2009

Tóm tắt

Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc.

Phiên dịch là chiếc cầu nối giúp cho những người không nói cùng một ngôn ngữ có thể hiểu được điều mà người khác diễn đạt. Nói cách khác, phiên dịch là đem thông tin được diễn đạt bằng ngôn ngữ này diễn đạt lại bằng ngôn ngữ khác.

Nội dung cuốn sách Luyện dịch Anh - Việt Việt - Anh bao gồm các phần chính như sau:

. Part One: Introduction to Translation/ Khái niệm về dịch thuật

. Part Two: English – Vietnamese Translation/ Dịch Anh – Việt

. Part Three: Dịch Việt – Anh

. Part Four: Bài tập luyện dịch bổ sung

Trích dẫn

Lê Huy Lâm (Biên dịch).Luyện dịch Anh - Việt, Việt - Anh.Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Luyện dịch Anh - Việt, Việt AnhĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcImprove Your IELTS: Listening and Speaking Skills
Luyện dịch Anh - Việt, Việt Anh
Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcImprove Your IELTS: Listening and Speaking Skills

Mã QR

Luyện dịch Anh - Việt, Việt Anh

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:39 15/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Dẫn luận ngôn ngữ học

Thứ Ba, 12:19 15/03/2022

Đường cách mệnh

Thứ Ba, 12:12 15/03/2022

Đại cương Ngôn ngữ học. (Tập 2): Ngữ dụng học

Thứ Bảy, 19:28 12/03/2022

Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 1

Thứ Bảy, 18:54 12/03/2022

Improve Your IELTS: Listening and Speaking Skills

Thứ Sáu, 20:59 11/03/2022