Luyện dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Cuốn sách trình bày khái niệm về dịch thuật; tính chất dịch thuật, quá trình dịch thuật, tiêu chí đánh giá bản dịch, phương pháp dịch thuật; kỹ năng cần có của người dịch, nhiệm vụ của môn phiên dịch

Luyện dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Lê Huy Lâm (Biên dịch)

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2009

Tóm tắt

Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc.

Phiên dịch là chiếc cầu nối giúp cho những người không nói cùng một ngôn ngữ có thể hiểu được điều mà người khác diễn đạt. Nói cách khác, phiên dịch là đem thông tin được diễn đạt bằng ngôn ngữ này diễn đạt lại bằng ngôn ngữ khác.

Nội dung cuốn sách Luyện dịch Anh - Việt Việt - Anh bao gồm các phần chính như sau:

. Part One: Introduction to Translation/ Khái niệm về dịch thuật

. Part Two: English – Vietnamese Translation/ Dịch Anh – Việt

. Part Three: Dịch Việt – Anh

. Part Four: Bài tập luyện dịch bổ sung

Trích dẫn

Lê Huy Lâm (Biên dịch).Luyện dịch Anh - Việt, Việt - Anh.Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Luyện dịch Anh - Việt, Việt AnhĐại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcImprove Your IELTS: Listening and Speaking Skills
Luyện dịch Anh - Việt, Việt Anh
Đại cương Ngôn ngữ học. Tập 2: Ngữ dụng họcImprove Your IELTS: Listening and Speaking Skills

Mã QR

Luyện dịch Anh - Việt, Việt Anh

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:39 15/03/2022