Ngôn ngữ học đối chiếu

Ngôn ngữ học đối chiếu: những nét tổng quát; phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ học đối chiếu; cơ sở của việc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ; các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ; các bình diện nghiên cứu đối chiếu; một số tử nghiệm phân tích đối chiếu

Ngôn ngữ học đối chiếu

Bùi Mạnh Hùng

Giáo dục

2008

Tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở một chuyên đề mà tác giả giảng dạy trong gần 10 năm với mục địch giới thiệu một phân ngành ngôn ngữ học có giá trị ứng dụng cao, được nghiên cứu từ lâu trên thế giới và thu hút được sự chú ý của giới nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

Đối tượng sử dụng sách chủ yếu là nghiên cứu dinh, học viên cao học chuyên ngành ngôn ngữ học, sinh viên chuyên ngành ngữ văn nước ngoài, ngữ văn Việt Nam, Việt Nam học ở các trường Đại học ở các trường Đại học và Cao đẳng. Những ai quan tâm đến ngôn ngữ học nói chung và ngôn ngữ học đối chiếu nói riêng cũng có thể tìm thấy ở cuốn sách này nhiều thông tin bổ ích.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương :

. Chương 1: Ngôn ngữ học đối chiếu: Những nét tổng quát

. Chương 2: Phạm vi ứng dụng của ngôn ngữ học đối chiếu

. Chương 3: Cơ sở của việc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

. Chương 4: Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu đỗi chiếu các ngôn ngữ

. Chương 5: Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

. Chương 6: Một số thử nghiệm phân tích đối chiếu

Trích dẫn

Bùi Mạnh Hùng. Ngôn ngữ học đối chiếu. Giáo dục, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Tài liệu liên quan

Ngôn ngữ học đối chiếuNghiên cứu dịch thuậtThực hành Biên dịch hiệu quả
Ngôn ngữ học đối chiếuNghiên cứu dịch thuậtThực hành Biên dịch hiệu quả

Mã QR

Ngôn ngữ học đối chiếu

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:16 06/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Kỹ thuật số thực hành

Thứ Tư, 14:22 06/04/2022

Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngày

Thứ Tư, 13:50 06/04/2022

Interculture Communication A Practical Guide

Thứ Tư, 13:09 06/04/2022

Word-formation in English

Thứ Tư, 12:47 06/04/2022

Giáo trình An toàn điện

Thứ Tư, 11:16 06/04/2022

Video giới thiệu