Giáo trình An toàn điện

Giáo trình An toàn điện do TS. Nguyễn Đình Thắng biên soạn bao gồm 11 chương nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tác dụng của điện đối với cơ thể người; cách cấp cứu khi người bị điện giật, các khái niệm cơ bản về an toàn điện và sự nguy hiểm cũng như cách thức để tránh sự nguy hiểm xảy ra của điện đối với cơ thể người.

Giáo trình An toàn điện

Nguyễn Đình Thắng

Giáo dục

2015

Tóm tắt

Giáo trình An toàn điện do TS. Nguyễn Đình Thắng biên soạn bao gồm 11 chương nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tác dụng của điện đối với cơ thể người; cách cấp cứu khi người bị điện giật, các khái niệm cơ bản về an toàn điện và sự nguy hiểm cũng như cách thức để tránh sự nguy hiểm xảy ra của điện đối với cơ thể người.

Nội dung của giáo trình gồm có 11 chương:

+ Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người

+ Chương 2: Cấp cứu người bị điện giật

+ Chương 3: Các khái niệm cơ về an toàn điện

+ Chương 4: Phân tích an toàn trong mạch điện đơn giản

+ Chương 5: Phân tích an toàn trong mạch điện ba pha

+ Chương 6: Bảo vệ nối đất

+ Chương 7: Bảo vệ nối dây trung tính

+ Chương 8: Sự nguy hiểm khi điện áp cao sang điện áp thấp

+ Chương 9: Bảo vệ chống sét

+ Chương 10: Những vấn đề ảnh hưởng của trường điện từ tần số cao, tần số công nghiệp và đề phòng tĩnh điện

+ Chương 11: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện và tổ chức vận hành an toàn.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Thắng. Giáo trình An toàn điện. Giáo dục, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình An toàn điệnGiáo trình Trang bị điệnGiáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Giáo trình An toàn điện

Giáo trình Trang bị điệnGiáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Mã QR

Giáo trình An toàn điện

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:16 06/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

XML Kỹ thuật tạo trang Web

Thứ Tư, 11:14 06/04/2022

Giáo trình An toàn lao động

Thứ Tư, 11:04 06/04/2022

English Words: History and Structure

Thứ Tư, 07:42 06/04/2022

Semantics A coursebook

Thứ Tư, 07:26 06/04/2022

English Lexicology (Từ vựng học Tiếng Anh)

Thứ Ba, 16:23 05/04/2022

Video giới thiệu