Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngày

Quyển sách này hướng dẫn những điều cần thiết để bạn tự tạo một Website kiếm ra tiền. Bạn sẽ học cách tạo một Website sử dụng công nghệ Active Server Page của Microsoft; nhiều Website thương mại thành công nhất trên Internet được xây dựng dựa trên công nghệ này.

Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngày

Saigon Book

Đà Nẵng

2002

Tóm tắt

Mỗi chương trong cuốn sách được trình bày như một bài giảng. Trong mỗi bài, giới thiệu những đoạn mã ví dụ để bạn đọc có thể sử dụng chúng trong trang Web riêng của mình. Tất cả các bài giảng đều kết thúc bằng một bài kiểm tra để bạn đọc có thể kiểm tra lại kiến thức của mình khi nghiên cứu tài liệu này.

Bố cục của cuốn sách được chia làm 3 tuần:

+ Tuần thứ 1: Giới thiệu về thương mại điện tử; tương tác với khách hàng; sử dụng các đối tượng application và session trong các ứng dụng thương mại điện tử; làm việc với các file trong ứng dụng thương mại điện tử; xây dựng danh mục sản phẩm của bạn; hiển thị các sản phẩm của bạn; tìm kiếm các sản phẩm của bạn.

+ Tuần thứ 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch; xây dựng giỏ đi chợ; thanh toán; làm việc với các thẻ tín dụng; hãy để khách hàng theo dõi đơn đặt hàng của họ; tạo một site đăng ký; tùy biến quá trình mua hàng.

+ Tuần thứ 3: Bảo mật cửa hàng của bạn; gỡ rối các ứng dụng thương mại điện tử của bạn; quản trị cửa hàng của bạn từ xa với ASP; sử dụng email asp; tạo ra các báo cáo về cửa hàng; làm việc với các wallet; quảng cáo site của bạn và quản lý việc quảng cáo biểu ngữ.

Trích dẫn

Saigon Book. "Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngày". Đà Nẵng, 2002.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngàyThương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS Tập 2Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS - Tập 1
Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngàyThương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS Tập 2Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS - Tập 1

Mã QR

Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngày

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:50 06/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Interculture Communication A Practical Guide

Thứ Tư, 13:09 06/04/2022

Word-formation in English

Thứ Tư, 12:47 06/04/2022

Giáo trình An toàn điện

Thứ Tư, 11:16 06/04/2022

XML Kỹ thuật tạo trang Web

Thứ Tư, 11:14 06/04/2022

Giáo trình An toàn lao động

Thứ Tư, 11:04 06/04/2022

Video giới thiệu