Cơ sở phương pháp luận Design

Cuốn sách trình bày các nội dung về: Cơ sở phương pháp luận Design, định nghiwx, khái niệm, một vài vấn đề trong tổ chức phân công lao động dưới góc độ hợp tác của nhà Design; cơ sở phương pháp luận Design; các phương pháp Design cơ bản; một số minh họa về quá trình thiết kế sản phẩm.

Cơ sở phương pháp luận Design

Lê Huy Văn

Nxb. Mỹ Thuật

2012

Tóm tắt

Design không phải là một khái niệm độc lập mà sự ra đời của nó chính là câu trả lời cụ thể của nhân loại trước sự tồn tại của mình. Nhiệm vụ đầu tiên của Design- chính là ý thức chiến đấu cho sự tồn tại của con người.

Những kiến thức cơ bản về phương pháp luận Design, được biên soạn nhằm giúp cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực nà ycó những kiến thức tổng hợp trong quá trình tiếp xúc với thực tiễn sản xuất công nghiệp; tạo cho họ có ý thức về vị trí và trách nhiệm của mình khi thực hiện các đề tài liên quan đến dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Hy vọng đây sẽ là tài liệu rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu và những ngời quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Thứ 1: Tại sao cần lý luận Design

+ Thứ 2: Cơ sở phương pháp luận Design

+ Thứ 3: Các phương pháp Design cơ bản

+ Thứ 4: Một số minh họa về quá trình thiết kế sản phẩm

+ Thứ 5: Phụ lục

Trích dẫn

Lê Huy Văn. Cơ sở phương pháp luận Design, Nxb. Mỹ Thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Cơ sở phương pháp luận DesignAdvances in apparel productionCoated and laminated textiles

Cơ sở phương pháp luận Design

Advances in apparel productionCoated and laminated textiles

Mã QR

Cơ sở phương pháp luận Design

Nội dung

  • Thứ Tư, 16:00 13/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Ngữ nghĩa học tiếng Anh

Thứ Tư, 15:53 13/04/2022

Công nghệ xử lý hóa học vật liệu dệt

Thứ Tư, 15:52 13/04/2022

Công nghệ làm sạch đẹp sợi bông và sợi sen

Thứ Tư, 15:42 13/04/2022

Công nghệ in hoa sản phẩm dệt may

Thứ Tư, 15:33 13/04/2022

An introduction to intercultural communication: Identities in a global community

Thứ Tư, 14:52 13/04/2022

Video giới thiệu