Quản trị Marketing (Trương Đình Chiến)

Cuốn sách Quản trị Marketing cung cấp cho người học quan điểm nhận thức, kiến thức và kỹ năng thực hiện các hoạt động quản trị marketing bao trùm từ quản trị thông tin, quản trị chiến lược marketing đến quản trị các nhóm biện pháp marketing cụ thể. Từ đây giúp người học nắm bắt được các kiến thức quản trị marketing toàn diện, hệ thống và dễ dàng vận dụng vào thực tiễn kinh doanh.

Quản trị Marketing

Trương Đình Chiến

ĐHKTQD

2012

Tóm tắt

Marketing với tư cách là khoa học và nghệ thuật trong kinh doanh đã và đang được vận dụng phổ biến và mạng lại thành công cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia trên thế giới. Chức năng quản trị marketing đã, đang giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển các doanh nghiệp trong thời đại mở cửa hội nhập và kinh tế tri thức.Thực tiễn cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến việc nghiên cứu ứng dụng các kiến thức và kỹ năng quản trị marketing hiện đại trong kinh doanh.

Giáo trình Quản trị Marketing được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học và các bạn đọc những kiến thức cô đọng, súc tích và đầy đủ về hoạt động quản trị marketing trong các doanh nghiệp. Giáo trình gồm 18 chương đi theo các hoạt động có tính logic chặt chẽ của quá trình quản trị marketing. Nội dung giáo trình được viết dưới góc độ của nhà quản trị marketing – những người có trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động marketing của một doanh nghiệp, tổ chức. Giáo trình tập trung vào các câu hỏi: Làm thế nào để xây dựng các kế hoạch và chương trình marketing? Tổ chức thực hiện các hoạt động marketing đó như thế nào? Thực hiện các công việc marketing theo quy trình các bước công việc ra sao? Nội dung các quyết định marketing cụ thể trong thực tế? Trong đó, giáo trình chú trọng đến quy trình thông qua các bước quyết định marketing và công việc tổ chức thực hiện từng bước trong quy trình – những thức mà các sách marketing hiện tại thường chưa quan tâm.

Trích dẫn

Trương Đình Chiến, Quản trị Marketing, ĐHKTQD, 2012.

Bộ sưu tập

Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị Marketing (Trương Đình Chiến)Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứngLý thuyết quản trị kinh doanh
Quản trị Marketing (Trương Đình Chiến)Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứngLý thuyết quản trị kinh doanh

Mã QR

Quản trị Marketing (Trương Đình Chiến)

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:34 12/04/2022