Lý thuyết quản trị kinh doanh

Cuốn sách Lý thuyết quản trị kinh doanh gồm 7 chương nhằm cung cấp cho sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các vấn đề quản trị kinh doanh, tạo điều kiện cho sinh viên nắm tốt hơn các ngành quản trị kinh doanh cụ thể.

Lý thuyết quản trị kinh doanh

Thân Thanh Sơn (Ch.b)

Thống kê

2019

Tóm tắt

Sự phát triển của các nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế và phân công lao động quốc tế có sự đóng góp rất lớn từ việc vận dụng các lý thuyết quản trị kinh doanh vào quá trình quản lý điều hành tổ chức. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo, điều hành tổ chức đang gặp khó khan trong việc tiếp cận hệ thống những vấn đề của các lý thuyết đương đại về quản trị.

Xuất phát từ lý do trên, tập thể giảng viên của Khoa Quản lý kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã biên soạn ra cuốn sách: Lý thuyết quản trị kinh doanh. Cuốn sách gồm 7 chương nhằm cung cấp những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các vấn đề quản trị kinh doanh:

- Chương 1: Lý thuyết về quyền sở hữu

- Chương 2: Lý thuyết đại diện

- Chương 3: Lý thuyết chi phí giao dịch

- Chương 4: Lý thuyết thể chế

- Chương 5: Lý thuyết quyết định

- Chương 6: Lý thuyết nguồn lực

- Chương 7: Lý thuyết hành vi có kế hoạch

Trích dẫn

Thân Thanh Sơn, Lý thuyết quản trị kinh doanh, Thống kê, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết quản trị kinh doanhQuản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình Quản trị chất lượng
Lý thuyết quản trị kinh doanhQuản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình Quản trị chất lượng

Mã QR

Lý thuyết quản trị kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:17 01/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học

Thứ Năm, 18:27 31/03/2022

Tổng hợp hữu cơ (tập 1)

Thứ Năm, 17:57 31/03/2022

Career Planning for Everyone in the NHS the Toolkit

Thứ Năm, 16:25 31/03/2022

Essential Methods for Planning Practitioners: Skills and Techniques for Data Analysis, Visualization, and Communication

Thứ Năm, 15:46 31/03/2022

Financial Behavior: Players Services Products and Markets (Financial Markets and Investments)

Thứ Năm, 15:21 31/03/2022