Business English 5

This book consists of 8 units covering essential topics of the fields: Business conversations; Business correspondence; Business meetings; Marketing; Customer service; Negotiation; Human Resources; Business Plan

Business English 5

Tran Thi Duyen (Editor)

Khoa học và Kỹ thuật

2021

Abstract

Business English 5, is the fifth book in the series which has been developed for the third years students, who have completed the first 4 books in the series. This book consists of 8 units covering essential topics of the fields:

Unit I Business Conversations,

Unit 2 - Business Correspondence,

Unit 3 – Business Meetings,

Unit 4 - Marketing,

Unit 5 - Customer Service

Unit 6 -Negotiation,

Unit 7 - Human Resources

Unit 8 - Business Plan

Each unit starts with an agenda covering all the key information of the unit, then the overall objectives, key language knowledge including vocabulary and grammar, online learning checklist and face-to-face class materials are also mentioned respectively. The face-to-face class materials of each unit consist of two lessons, in each of which, there is a warm-up activity and 3 or 4 other activities, conducted in pairs, ingroups or individual

Citation

Tran Thi Duyen (Editor). Business English 5. Khoa học và Kỹ thuật, 2021.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Business English 5Interculture Communication A Practical GuideSemantics A coursebook
Business English 5Interculture Communication A Practical GuideSemantics A coursebook

QR code

Business English 5

Content

  • Thứ Hai, 08:47 11/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Quản trị sản xuất tinh gọn – Một số kinh nghiệm thế giới

Thứ Bảy, 16:44 09/04/2022

Nhà lãnh đạo 360 độ

Thứ Bảy, 16:28 09/04/2022

Basic IELTS listening

Thứ Sáu, 16:12 08/04/2022

Basic IELTS speaking

Thứ Sáu, 15:20 08/04/2022

Hệ mờ và ứng dụng

Thứ Sáu, 15:08 08/04/2022

Video giới thiệu